Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Świadomość ekologiczna najważniejsza!

20-04-2023, 10:13 JO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – obszar OZE i efektywność energetyczna. Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programy jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa.

Alokacja środków na realizację zadań wynosi 318 996 zł, zaś intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 90 proc., a maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi do 150 tys. zł.

Nabór wniosków skierowany jest do: jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych; związków metropolitalnych; instytucji kultury; uczelni wyższych; stowarzyszeń, związków stowarzyszeń oraz fundacji, których przedmiotem działalności jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.

Wnioski będą przyjmowane do 15 maja 2023 r. do godz. 15.30, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

JO, www.wfosigw.katowice.pl 


Komentarze