Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Stop niskiej emisji

06-07-2016, 09:23 Agnieszka Kominek

11 lipca rusza przyjmowanie zgłoszeń do pilotażowego programu dofinansowań wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji. Jest to kolejna propozycja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umożliwiająca mieszkańcom całego województwa śląskiego na walkę z niską emisją.

Niska emisja w naszym województwie to w chwili obecnej jeden z największych problemów z zakresu ochrony środowiska. Widoczny i odczuwalny zwłaszcza w okresach jesienno – zimowych oraz wiosennym, czyli wtedy kiedy zaczynamy dogrzewać nasze domy. Niska emisja jest wynikiem używania paliw, które często nie spełniają żadnych norm środowiskowych, najczęściej niestety są to odpady. Przypomnieć należy, że nasz piec domowy choć przyjmie wszystko nie działa jak profesjonalna spalarnia odpadów. Niska temperatura jaka panuje w piecu domowym przyczynia się do spalenia materii, niestety uwalnia ok. 1400 związków niebezpiecznych, które zagrażają naszemu zdrowiu, a nawet życiu.

Na początku tego roku Wojewoda wraz z instytucjami środowiskowymi naszego województwa postanowiły wytoczyć czynną walkę z niską emisją. Powstała specjalna komisja ds. walki z niską emisją, której głównym zadaniem jest opracowanie planu walki z tym problemem.

Intensywnie pracuje również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który rozpoczął pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat warunków Programu zawarte są w Regulaminie.

Kwotę dofinansowania stanowi odpowiedni procent kosztów kwalifikowanych:

  • 25 % w przypadku modernizacji źródła ciepła, 
  • 15 % w pozostałych przypadkach.

Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę źródła ciepła w istniejącym (ogrzewanym) obiekcie jest  fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła.

Dofinansowaniem w ramach Programu nie są objęte m.in. instalacje fotowoltaiczne oraz instalacje wentylacji mechanicznej, ciepłej wody użytkowej oraz prace przygotowawcze takie jak: dokumentacja, audyty, uzgodnienia itp.

Wartość nakładów inwestycyjnych, które mają być objęte dofinansowaniem, nie może być mniejsza niż 8.000,00 zł brutto.

Kosztami kwalifikowanymi dofinansowanych zadań są wyłącznie nakłady niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego, które obejmują działania termomodernizacyjne, wymianę  źródła ciepła oraz instalację odnawialnych źródeł  energii. Koszty kwalifikowane pomniejsza się o udział procentowy przypadający na powierzchnię, na której jest prowadzona działalność gospodarcza w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku.

Za koszty kwalifikowane uznane zostaną wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT, z zastosowaniem stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 12 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W szczególności, nie będą uznane za koszty kwalifikowane wydatki związane z samodzielnym zakupem materiałów, samodzielnym montażem urządzeń lub samodzielnie wykonanymi robotami budowlanymi.

Wnioski można składać od 11 do 22 lipca br. Szczegółowe informacje na temat dofinansowania można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od: 9:00 do 14:00, pod adresem e-mail: niskaemisja@wfosigw.katowice.pl, lub telefonicznie: (32) 60 32 252

Od 2002 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako pierwszy w kraju finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. - Środki WFOŚiGW przekazywane są, za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, na modernizacje systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z Funduszu w formie pożyczki stanowi ok. 50-70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W latach 2002-2015 Fundusz dofinansował Programy realizowane w 79 gminach województwa śląskiego. Zmodernizowano ponad 17 tysięcy kotłowni oraz zabudowano ponad 5,3 tysiąca instalacji solarnych. Koszt inwestycji to około 350 mln zł, a udzielone dofinansowanie wyniosło prawie 192 mln zł.


Komentarze


14-07-2016, 16:51
Świadoma napisał(a):

Bardzo cieszy mnie fakt, że uruchamiają kolejne dofinansowania na walke z niską emisją. Niestety u mnie w mieście (Ruda Śląska) smog jest bardzo widoczny i odczuwalny..A skorzystanie z takiej dotacji na pewno będzie pomocne i wreszcie będę mogła sie zdecydować na jakis ekologiczny piec. Czy ktoś może polecić jakiegoś dobrego i sprawdzonego producenta kotłow kondensacyjnych? Ja znalazłam w internecie markę De Dietrich, która ma bardzo bogatą ofertę i wlasnie się nad nimi zastanawiam. Czy ktoś może korzystał z usług tej firmy? Dodatkowo odnalazłam też ich bloga eksperckiego, na ktorym możemy dowiedzieć się o kilku ciekawostkach związanych z ekologicznym ogrzewaniem, bardzo dobrze się czyta! http://blog.dedietrich.pl/abc-ogrzewania/

08-07-2016, 15:20
michalinn napisał(a):

Ryzyko nałożenia przez Komisję Europejską na Polskę korekt finansowych z powodu braku kontroli administracyjnej w ramach zobowiązań ekologicznych jest bodźxem do przygotowania zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. http://www.farmer.pl/finanse/uprawy-ekologiczne-beda-lepiej-kontrolowane,65530.html