Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Ruszyła piąta edycja programu „Mój Prąd”

12-05-2023, 10:19 JO

22 kwietnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomili piąty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd”. Można uzyskać bezzwrotną dotację w wysokości nawet do 58 tys. zł.

– Rozszerzamy program „Mój Prąd” o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu propozycja będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

W piątej edycji programu „Mój Prąd” na zakup paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6 tys. zł, a w przypadku, gdy beneficjent zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli fotowoltaicznych wzrośnie do 7 tys. zł. Ponadto przy realizacji mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła, to w zależności od jej rodzaju, dofinansowanie wzrośnie o kwotę od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł, a przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła, można otrzymać dodatkowo do 5 tys. zł. Dodatkowe rozszerzenie o magazyn energii to szansa na dotację do 16 tys. zł, a o kolektory słoneczne do 3,5 tys. zł. Oprócz tego, wybierając system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system), można otrzymać do 3 tys. zł. Wysokość dofinansowania może wynosić do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Program skierowano do prosumentów, którzy posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing.

– Program „Mój Prąd” już od roku 2019, kiedy to został ogłoszony pierwszy nabór, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym. Nowa odsłona programu jest właśnie odzwierciedleniem utrzymującego się przez cały czas zainteresowania własnym źródłem energii, czyli panelami fotowoltaicznymi – mówi Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Realizacja kolejnej edycji programu to dowód na to, że Narodowy Fundusz wychodzi naprzeciw głosom płynącym od beneficjentów oraz ich potrzebom – dodaje.

Kolejna edycja programu finansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym aż do 22.12.2023 r. lub do wyczerpania się środków.

źródło: www.gov.pl/web/nfosigw


Komentarze