Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Ruszył nabór na zielone serca

20-01-2016, 12:39 Agnieszka Kominek

RUSZYŁ NABÓR NA ZIELONE SERCA
Nie byłoby ekologii, innowacji, rozwoju zielonych technologii, gdyby nie oni. Na co dzień zwykli ludzie, pracownicy instytucji związanych z ochroną środowiska, pracownicy naukowi, pasjonaci. To co ich wyróżnia, to tętniące zielone serce w piersi. Jak co roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyróżni tych, którym środowisko naturalne nie jest obojętne.
Ruszyły przygotowania do tegorocznej edycji „Zielonych czeków” - dorocznej nagrody finansowej przyznawanej osobom fizycznym, bądź zespołom, które swoimi działaniami przyczyniają się do poprawy stanu środowiska w naszym województwie. Nagrody przyznawane są podczas obchodów Dnia Ziemi.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął regulamin konkursu oraz powołał Kapitułę nagrody. Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, wydziałom ochrony środowiska jednostek samorządów terytorialnych, organizacjom pozarządowym z terenu województwa śląskiego o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym z terenu województwa śląskiego, izbom gospodarczym z terenu województwa śląskiego Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach:

  • innowacje i technologie,
  • programy i akcje dotyczące ochrony przyrody,
  • prace naukowo - badawcze,
  • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
  • publicystyka ekologiczna,
  • działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych

Zgodnie z zapisami regulaminu nagrody przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej, w postaci dyplomu honorowego lub dyplomu uznania.

Nagrody pieniężne przyznawane w ramach konkursu Zielone Czeki wynoszą:
1. Nagroda indywidualna - do 7.500,00 zł w kategoriach innowacje i technologie oraz działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych,
2. Nagroda zespołowa - do 15.000,00 zł przy uwzględnieniu, że zespół nie może liczyć więcej niż trzy osoby, a nagroda dla członka zespołu nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł w kategoriach innowacje i technologie oraz działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych,
3. Nagroda specjalna na zasadach określonych w pkt. 1 i pkt. 2.

Zgłoszenie Kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje. Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu upływa 18 marca, a ogłoszenie listy laureatów nastąpi podczas gali z okazji Dnia Ziemi, czyli 22 kwietnia. 

Od 1994 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach nagrodził już ponad 200 osób. Laureatami zostawali twórcy niekonwencjonalnych, nowoczesnych rozwiązań w zakresie ekologii, naukowcy, społecznicy i nauczyciele.

W 21 edycji Zielonych Czeków wpłynęło w sumie 55 wniosków o przyznanie Zielonych Czeków 2015. W tym: w kategorii innowacje i technologie - 4 wnioski, w kategorii programy i akcje proekologiczne dotyczące ochrony przyrody - 3 wnioski, w kategorii prace naukowo-badawcze - 3 wnioski, w kategorii edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży - 14 wniosków, w kategorii publicystyka ekologiczna - 6 wniosków, a w kategorii działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych - 25 wniosków. Kapituła, w skład której wchodzą eksperci, pracownicy naukowi oraz działacze na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody, przyznali cztery nagrody indywidualne i trzy zespołowe oraz piętnaście dyplomów honorowych i jeden dyplom uznania. 

Warto rozejrzeć się w swoim środowisku, być może jest tam ktoś, u kogo również bije zielone serce i kto zasługuje na wyróżnienie. Więcej informacji znajduje się na stronie WFOŚiGW w Katowicach.


Komentarze