Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Rudzianie zainteresowani „Czystym Powietrzem”

16-02-2022, 11:19 admin

167 wniosków o dofinansowanie złożyli do tej pory mieszkańcy Rudy Śląskiej w rudzkim punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste Powietrze”. W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w mieście działa on od pół roku i jest prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 143 złożone wnioski dotyczyły przyznania dofinansowania na poziomie podstawowym, a 24 na poziomie podwyższonym, który skierowany jest do gospodarstw domowych o niższych dochodach. Udzielono również 384 konsultacje osobom zainteresowanym zasadami realizacji programu.

Punkt konsultacyjno-informacyjny cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Mieści się on w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20, w pokoju nr 4. Jego zadaniem jest zapewnienie kompleksowej obsługi mieszkańcom Rudy Śląskiej, m.in. w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, jak również pomoc w rozliczeniu zakończonej inwestycji i przy wypełnieniu wniosku o płatność. Punkt czynny jest w godzinach: poniedziałek i czwartek od godz. 12 do 17 oraz wtorek i środa od godz 8 do 12, a więc dogodnych również dla osób pracujących.

– Program „Czyste Powietrze” daje możliwość obniżenia wydatków związanych m.in. z wymianą starych pieców lub termomodernizacją budynków – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

W ramach działań mających na celu propagowanie przedsięwzięcia zorganizowane zostały dotychczas trzy spotkania z mieszkańcami Rudy Śląskiej, podczas których można było uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków ubiegania się o dofinansowanie. Kolejne spotkanie planowane jest w marcu tego roku. Jednocześnie pracownicy punktu rozdysponowali ponad 1600 folderów informacyjnych. Dodatkowo w akcję promocyjną zaangażowali się także pracownicy rudzkiej Straży Miejskiej, którzy w ramach przeprowadzanych kontroli antysmogowych informowali mieszkańców o działającym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej punkcie konsultacyjno-informacyjnym.

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawa efektywności energetycznej budynków m.in. poprzez ocieplenie przegród budowlanych, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych. Zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, bądź wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W budynku mogą znajdować się maksymalnie dwa lokale mieszkalne.


Komentarze