Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Razem „TworzyMy atmosferę"

23-09-2015, 12:10 Agnieszka Kominek

9 września oficjalnie rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna dotycząca ochrony powietrza w Polsce. Głównym celem akcji jest zachęcenie mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza. 

Kampania „TworzyMy atmosferę” została zainicjowana przez Ministerstwo Środowiska. Jej głównym założeniem jest upowszechnienie wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, jego źródłach i skutkach zdrowotnych, a także pokazanie, w jaki sposób indywidualne decyzje mogą przyczynić się do poprawy sytuacji.

Akcja jest skierowana do nas wszystkich, bo to od nas tak naprawdę zależy jak będzie kształtować się środowisko naturalne. Od 09 września największe stacje telewizyjne wyświetlają spoty telewizyjne ukazujące jak nasze codzienne wybory wpływają na środowisko naturalne. Mają one uświadomić odbiorcom, jaki wpływ ich indywidualne wybory mają na jakość powietrza, a co za tym idzie – na stan zdrowia i komfort życia ich samych, a także najbliższych członków rodziny.

Wbrew ogólnie panującym przekonaniom, to nie przemysł, a my sami mamy największy wpływa na zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju. Największa emisja zanieczyszczeń pochodzi z domowych instalacji oraz transportu.

- Kampania pokazuje, że dla poprawy stanu powietrza znaczenie mają nawet drobne decyzje – kupno węgla o odpowiednich parametrach, dbanie o sprawność domowego kotła grzewczego, zaprzestanie palenia śmieci czy rezygnacja z używania samochodu, gdy można skorzystać z transportu publicznego lub roweru. Ma też uświadomić, że większość działań ograniczających emisję zanieczyszczeń nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przeciwnie – w dłuższej perspektywie może przełożyć się na istotne oszczędności w domowym budżecie. Założeniem kampanii jest więc mówienie o ochronie powietrza w sposób pozytywny – pokazywanie dobrych praktyk, budowanie poczucia sprawczości i współodpowiedzialności – mówi Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Kampania „TworzyMy atmosferę” jest niejako odpowiedzią na zatrważające wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w sierpniu 2015 roku. Polacy zdają sobie sprawę ze znaczenia jakości powietrza dla komfortu ich życia, ale ponad 80 proc. z nich uważa, że problem zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy miejsca, w którym mieszkają. Jak pokazują dane pochodzące z monitoringu jakości powietrza w Polsce, jest to fałszywe przekonanie. Dlatego kampania oprócz zachęcania do zmiany codziennych zachowań, informuje też o skali zanieczyszczenia powietrza i jego skutkach zdrowotnych.

Kampania wdraża zalecenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza – dokumentu ogłoszonego przez ministra środowiska Macieja Grabowskiego. Określa on działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym niezbędne do tego, by jakość powietrza w Polsce uległa poprawie. Oprócz działań edukacyjno-informacyjnych, takich jak kampania „TworzyMY atmosferę”, program wskazuje też m. in. na konieczność wprowadzenia zmian w prawie.

Województwo Śląskie również przyłączyło się do akcji. 12 września w Sosnowcu i 13 września w Gliwicach odbyły się happeningi realizowane w formule rodzinnego pikniku. Podczas spotkania przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielali informacji jak uzyskać dotację na wymianę pieca lub montaż kolektorów słonecznych. Na najmłodszych czekały atrakcje, a dla wszystkich uczestników muzyka i upominki.

Podczas kampanii uruchomiono specjalną stronę internetową www.tworzymyatmosfere.pl, na której można uzyskać wiele ciekawych informacji na temat stanu jakości powietrza, porady na temat jak my możemy dbać o ochronę powietrza oraz informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach akcji. Na stronie znajdziemy również wiele ciekawych materiałów ulotki, broszury, itp.
Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działania mające na celu zbudowanie świadomości wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie wspiera Ministerstwo Zdrowia. Kampania potrwa do końca listopada 2015 roku.


Komentarze