Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Punkt „Czystego Powietrza” czynny od 2 sierpnia

23-07-2021, 12:28 admin

Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” ruszy w Rudzie Śląskiej już 2 sierpnia. To efekt porozumienia, które władze miasta podpisały z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Punkt zlokalizowany będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20 w pokoju nr 4. Placówka będzie czynna cztery razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki od godz. 12 do 17 oraz we wtorki i środy od 8 do 12.

- Dzięki umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w punkcie będzie można załatwić wszystkie formalności w Rudzie Śląskiej, bez konieczności jeżdżenia do siedziby w Katowicach. To z pewnością będzie sporym udogodnieniem dla mieszkańców naszego miasta – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

– Województwo śląskie od samego początku jest liderem tego programu, w którym złożono już przeszło 42 tysiące wniosków. W tej chwili przyjmujemy ich tygodniowo około tysiąca. A co ciekawe, wśród 20 najbardziej aktywnych gmin na terenie całego kraju 16 to gminy z terenu województwa śląskiego. Dlatego jestem przekonany, że dzięki temu porozumieniu także Ruda Śląska dołączy do liderów programu – komentował po podpisaniu umowy Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rudzki punkt będzie odpowiedzialny za udzielanie informacji osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, a także za organizację spotkań informacyjnych, a co najważniejsze za wsparcie w przygotowaniu wniosków o dotację oraz pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania. - Za realizację Programu „Czyste Powietrze” odpowiadać będzie czterech przeszkolonych pracowników oraz dwie osoby nadzorujące zadanie. Natomiast rudzianie będą mogli zgłaszać się do punktu cztery dni w tygodniu. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas godziny otwarcia będą satysfakcjonowały mieszkańców - podkreśla Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Skupia się on na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, aby efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W budynku mogą znajdować się maksymalnie dwa lokale mieszkalne. Co ważne, wniosek w ramach programu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego z uregulowanym stosunkiem prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego.

W ramach programu „Czyste powietrze” możliwe są dwa rodzaje dofinansowania: podstawowy, gdzie dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 tys. zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, a nie dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego), wtedy jest możliwe uzyskanie 30 tys. zł dotacji oraz podwyższony, w ramach którego dochody miesięczne netto gospodarstwa domowego wieloosobowego nie mogą przekroczyć 1 564 zł na osobę, natomiast w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2 189 zł na osobę. Tutaj dotacja może wynosić do 37 tys. zł. Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym, należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej o wydanie stosownego zaświadczenia o dochodach.

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać również na inwestycje już rozpoczęte albo zakończone, pod warunkiem że nie zaczęły się one wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest do 30 miesięcy od złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach może zostać przedłużony maksymalny okres realizacji o czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Należy jednak pamiętać, że jeśli panujemy zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze”, można to zrobić tylko do końca bieżącego roku (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Co ważne, od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe. Wykluczeniem z ubiegania się o dotację jest działalność gospodarcza prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30 proc budynku/lokalu mieszkalnego. Warto zaznaczyć, że według programu do działalności gospodarczej zalicza się najem budynku.

Program „Czyste Powietrze” obowiązuje od 2018 roku. Realizacja programu ma potrwać 12 lat, ale tylko przez 10 lat będzie można składać wnioski o dofinansowanie. Całkowity budżet przedsięwzięcia to 103 mld zł.

 


Komentarze