Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Przybywa coraz więcej "Zielonych Pracowni"

17-10-2017, 13:00 Agnieszka Kominek

Lekcje przyrodnicze nie muszą być nudne. Do lamusa odchodzą teoretyczne zajęcia oraz siedzenie w szkolnych ławkach. Młodzi ludzie chcą poznawać świat wszystkimi zmysłami. Dlatego Program stworzony przez WFOŚiGW w Katowicach okazał się strzałem w dziesiątkę.

Od dwóch lat Wojewódzki Fundusz w Katowicach realizuje Program pn.: „Zielona Pracownia”, który ma na celu tworzenie nowoczesnych pracowni przeznaczonych do nauk przyrodniczych. Młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz poznawać świat przyrody w sposób nowoczesny oraz ciekawy. W ramach konkursu odbyły się już III edycje. W roku 2017 na konkurs wpłynęły, aż 82 wnioski. Ponad połowa otrzymała wsparcie Wojewódzkiego Funduszu na utworzenie eko – pracowni. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 250 000 zł. Przy ocenie wniosków oceniano przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni, dostosowaną do grup wiekowych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów.

Najpierw powstawały projekty. Teraz przyszedł czas na ich realizację. Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu na terenie Województwa Śląskiego funkcjonuje już kilkadziesiąt nowoczesnych pracowni. Meble laboratoryjne, mikroskopy, nowoczesny sprzęt multimedialny, stanowiska doświadczalne, to tylko nieliczne przykłady tego, co znalazło się w nowych salach dydaktycznych.

22 września br. otwarto nową salę w IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wkładowi własnemu szkoły dotychczasowa, stara pracownia przeszła kapitalny remont. W ramach projektu zakupione zostały między innymi specjalne meble laboratoryjne, stanowiska mikroskopowe, ławki i krzesła. Uczniowie „Staszica” korzystają także z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i multimediów. Wszystko po to, aby rozwijać w nich wiedzę na temat ekologii oraz ochrony przyrody w szerszym znaczeniu, ale także pokazywać wartości przyrodnicze otoczenia im najbliższego. Zaraz po otwarciu pracowni została przeprowadzona pokazowa lekcja biologii, podczas której zaprezentowała możliwości sprzętów oraz pomocy dydaktycznych. Goście mogli przypomnieć sobie także, jak korzystać z mikroskopu, jak wygląda pantofelek, a także jak przeprowadzić sekcję płuca, serca lub gałki ocznej.

Pod koniec września w Żywcu w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza również została otwarta kolejna pracownia. Dzięki zaangażowaniu pedagogów, rodziców oraz sponsorów oraz oczywiście dzięki Wsparciu Wojewódzkiego Funduszu w Żywcu funkcjonuje Pracownia Zmysłów. - Zgodnie z mottem Konfucjusza “Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – podkreśla Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu.

"Zielona Pracownia" będzie wykorzystywana do zajęć z przyrody, geografii czy prowadzenia kół zainteresowań. – Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu zajęcia są atrakcyjniejsze, w sposób pełny, możliwie wszystkimi zmysłami uczniowie poznają otaczający ich świat i wiedzą jak o niego dbać – przyznają nauczyciele.

Pomysł ze stworzeniem konkursu „Zielona Pracownia” okazał się być strzałem w dziesiątkę. Wiele placówek oświatowych nie zrealizowałoby projektów, gdyby nie znacząca pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Świat najlepiej poznawać poprzez zmysły. Dzieciom nie wystarczają tylko zwykłe formułki. Tylko poprzez dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz odpowiedni przekaz jesteśmy w stanie rozbudzić w młodych umysłach ciekawość otaczającego nas świata. Miejmy nadzieję, że takich „Zielonych Pracowni” w naszych szkołach będzie jak najwięcej. Nauka, zwłaszcza ta obejmująca swym zakresem przyrodę nie musi być nudna. Powinniśmy rozbudzać w młodych ludziach ciekawość. To oni będą kontynuować zadania związane z ochroną przyrody. Ktoś mądry powiedział kiedyś „przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie.” Miejmy nadzieję, że poprzez możliwość korzystania z różnych pomocy dydaktycznych w nowoczesnych przestrzeniach pracowni młodzi ludzie będą mieli możliwość rozwoju swoich zainteresowań.

Zdjęcia źródło WFOŚiG


Komentarze