Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Powietrze nad Śląskiem pod kontrolą

25-04-2017, 09:26 Agnieszka Kominek

7 kwietnia br. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął jednogłośnie uchwałę antysmogową. Nowy akt prawny ma pomóc w walce z zanieczyszczeniami powietrza w naszym regionie. Uchwała wprowadza m.in. ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

O koniecznych zmianach oraz regulacjach prawnych w zakresie ochrony powietrza w Województwie Śląskim rozmawiano od dawna. W maju 2016 marszałek województwa powołał specjalny zespół odpowiedzialny min.: za przygotowanie przepisów umożliwiających walkę z niską emisją. O ważności problemu może również świadczyć duże zainteresowanie społeczeństwa. Podczas debat i konsultacji mieszkańcy naszego regionu zgłosili blisko 6.500. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.

Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5.Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej.

Przypominamy również o możliwości skorzystania z dofinansowania wymiany kotła przez WFOŚiGW w Katowicach. Szczegóły oraz wszelkie niezbędne informacje na ten temat można znaleźć TUTAJ

Sama uchwała to jednak nie wszystko. W najbliższym czasie swoje pierwsze loty rozpocznie ULKA – podniebne laboratorium zaprojektowane przez badaczy Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki powstaniu projektu, w którym będą brali udział naukowcy i studenci z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii możliwe będzie kształcenie w zakresie monitoringu stanu środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Możliwe będą także badania składników gazowych i aerozoli powietrza, pobór próbek na różnych wysokościach, do pułapu 4 km. Da to cenny materiał badawczy i informacyjny, do wykorzystania nie tylko przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. W marcu przeprowadzono loty testowe, teraz z niecierpliowścią uczestnicy projektu czekają na dobrą pogodę, która umożliwi lot balonem.

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymała również Mobilna Linia Diagnostyczna. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach otrzymał wsparcie Wojewódzkiego Funduszu w wysokości 650.000 zł na zakup sprzętu służącego do kontroli stanu technicznego, w tym kontroli emisji spalin. Mobilna Stacja wkrótce pojawi się na śląskich drogach. W chwili obecnej Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego jest zmuszony do wykorzystywania w swoich kontrolach z urządzeń wyeksploatowanych. Niestety co za tym idzie pomiary obarczone są dużym błędem, a czynności pomiarowe trwają zbyt długo.

Mobilna linia diagnostyczna pozwoli rocznie na przeprowadzenie min. 500 pełnych kompleksowych kontroli pojazdów (w 2016 r. przeprowadzono 208 kontroli polegających na badaniu jakości spalin emitowanych do środowiska, co skutkowało wycofaniem z ruch 27 pojazdów, emitujących do środowiska ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń).

Dzięki nowoczesnym systemom kontroli układów pojazdu, zwiększy się poziom nadzoru nad pojazdami przeładowanymi, których naciski osi powodują degradację dróg oraz wysoką emisje hałasu. Efektem ekologicznym będzie ograniczenie emisji spalin pochodzących z transportu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprzez wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów zagrażających środowisku i bezpieczeństwu drogowemu.

Śląsk to pierwszy region w naszym kraju, w którym rozpoczęto realną walkę z niską emisją. Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znajduje się w Polsce, z czego aż 10 w Województwie Śląskim. W 2010 roku zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju przyczyniły się do śmierci 48,5 tys. Polaków.


Komentarze