Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Powietrze na Śląsku będzie czystsze

17-06-2015, 13:24 Agnieszka Kominek

Czyste powietrze to jeden z najważniejszych priorytetów w województwie śląskim. O tym jak ważny jest to temat rozmawiano w minionym tygodniu między innymi na posiedzeniu Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Naukowcy biją na alarm zanieczyszczenie powietrza w Polsce miesięcznie generuje koszty ok. 800 zł na mieszkańca.

Z badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera rocznie blisko siedem milionów ludzi na całym świecie, co daje jedną ósmą wszystkich zgonów. Problem ten dotyka również Polskę. W roku 2010 zanieczyszczenia przyczyniły się do 48.544 zgonów wśród naszych rodaków.

Raport WHO wskazuje, że ponad 90% ludzi zamieszkujących objęte raportem kraje, oddycha powietrzem nie spełniającym norm jakości. Europejskie gospodarki każdego roku ponoszą koszt ok 1,6 bilionów dolarów z tytułu chorób i przedwczesnych śmierci obywateli, spowodowanych złą jakością powietrza.

Zanieczyszczenia powietrza to dość duży i złożony problem, z którym musimy zmierzyć się w najbliższych latach. Bardzo ważną rolę spełnia tutaj świadomość ludzi. Jedną z głównych przyczyn zanieczyszczeń jest opalanie pieców domowych paliwem o niskiej jakości oraz odpadami, drugim czynnikiem jest szeroko rozwinięty transport.

Lawinę niepokoju wywołał opublikowany na koniec 2014 roku raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący jakości powietrza w Polsce, z którego wynika, że Polska znajduje się w niechlubnym rankingu państw (pierwsza dziesiątka) z największym stężeniem zanieczyszczeń atmosferycznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od kilku lat intensyfikuje działania na rzecz poprawy stanu jakości powietrza na Śląsku. Problem ten został również dostrzeżony przez władze Kościoła. na majowej pielgrzymce mężczyzn i młodzików w Piekarach Śląskich metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc nawoływał do utworzenia koalicji na rzecz czystego powietrza na Śląsku. - Podejmijmy wspólny, ekumeniczny właśnie i ekonomiczny, wysiłek w tym zakresie! W tej sprawie trzeba współpracy wszystkich podmiotów życia społecznego, zwłaszcza rządu i samorządu oraz poszczególnych właścicieli nieruchomości. Myślę, że to zadanie musimy na Śląsku wspólnie podjąć - zaznaczył hierarcha.

Temat został podjęty również przez Prezesa WFOŚiGW w Katowicach – Andrzeja Pilota, który docenił zaangażowanie władz kościoła w sprawy związane z ochroną środowiska.

W ostatnich latach średnio około 200 mln zł rocznie, czyli połowa wszystkich środków którymi dysponuje Fundusz, jest przeznaczana na ten cel. Jak podkreślają w Wojewódzkim Funduszu pieniądze na walkę z niską emisją są dostępne. Gorzej jednak wygląda stan świadomości samych mieszkańców naszego regionu. Większość z nas nie dostrzega niestety problemu w tym, że do opalania pieców używa się paliwa gorszej jakości lub piece opalane są odpadami.

Nad problemem niskiej emisji debatowano również na Państwowej Radzie Ochrony Środowiska, która odbyła się na Śląsku. Obradom przewodniczył minister środowiska Maciej Grabowski. W posiedzeniu uczestniczyli wiceminister zdrowia Beata Małecka-Libera, członek zarządu województwa śląskiego Gabriela Lenartowicz oraz przedstawiciele regionalnych instytucji ochrony środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach reprezentowali: prezes instytucji Andrzej Pilot oraz jego zastępcy Agnieszka Kostempska i Agnieszka Siemińska.

Podczas spotkania poruszano głównie temat ochrony powietrza w kontekście zdrowia oraz kwestie związane z wojewódzkimi programami ochrony środowiska i systemu gospodarki odpadami w Polsce. Podczas konferencji prasowej po zakończeniu obrad Rady minister Grabowski podpisał z prezydentem Dąbrowy Górniczej porozumienie w sprawie opracowania planu adaptacji do zmian klimatu. Dąbrowa Górnicza to drugie po Lublinie miasto, które włączyło się w projekt Ministerstwa Środowiska.

Z kolei podczas "VII Śląskim Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości" tematem przewodnim była "Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych i miast". Podczas Forum odbyła się konferencję: „Aspekty techniczne i ekonomiczne dostosowania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej do obowiązujących norm i wymogów".

Uczestnicy wydarzenia omawiali zagadnienia związane z: kompleksową modernizacją energetyczną budynków oraz budownictwem energooszczędnym jako kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju, technicznymi aspektami zwiększania efektywności energetycznej budynków, technicznymi uwarunkowaniami zwiększania izolacyjności budynków, gospodarką energetyczną samorządów terytorialnych regionu, źródłami i instrumentami finansowania kompleksowej termomodernizacji budynków i innych form oszczędności energii.

Można więc uznać, że problem ochrony powietrza w naszym regionie jest traktowany poważnie. Teraz tylko od nas samych zależy, czy będziemy mieli czym oddychać.


Komentarze