Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Pierwsza w mieście ekopracownia pod chmurką

08-11-2023, 12:01 Joanna Oreł

W naszym mieście otwarta została pierwsza ekopracownia pod chmurką, która powstała dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. ,,Ogród korczakowski”, bo pod taką nazwą ją utworzono, służyć będzie uczniom Szkoły Podstawowej nr 16 w Wirku. W ekopracowni mają być prowadzone zajęcia z przyrody, biologii, ekologii, geografii czy geologii. W ramach projektu powstała drewniana altana z ławostołami, szklarnia, ścieżka sensoryczna, kompostownik oraz domek ogrodnika. Jego realizacja kosztowała 87 500 zł, z czego 70 tys. zł to dofinansowanie, a 17 500 zł wkład własny miasta.

– Będziemy uczyć dzieci, jak należy opiekować się roślinami, żeby dawały one piękne owoce, czy kwiaty. Cały czas uczymy też uczniów szacunku do otaczającej nas przyrody, licząc na to, że młode pokolenie będzie podejmowało wysiłek w kierunku dbałości o środowisko. Jest to wymóg współczesności i działaniami praktycznymi chcemy zachęcić dzieci do tego, aby były świadome zagrożeń planety ziemi i próbowały temu przeciwdziałać. Będą przeciwdziałać, jeżeli będą zaznajomione z tym, co można zrobić w naszym ogródku oraz z tym, jakie korzyści płyną z tego dla nich samych, dla ich psychiki, rozwoju społecznego i emocjonalnego – podkreśla Anna Sekta, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. J. Korczaka w Wirku.

– Dzieci już bardzo dużo wiedzą o ekologii, a teraz będą mogły jej doświadczać. Cieszę się, że „ogródek korczakowski” okazał się zwycięskim projektem w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To kolejny dowód na to, że Ruda Śląska jest miastem nie tylko przemysłu, ale i pełnym zieleni i należy to jak najczęściej podkreślać – mówi prezydent miasta Michał Pierończyk. – Doceniam inicjatywy mające na celu zapewnienie dzieciom bliskiego kontaktu z przyrodą już na wczesnym etapie nauczania. Gratuluję całej społeczności – nauczycielom, pracownikom, rodzicom oraz uczniom tego miejsca – dodaje.

Program „Ekopracownia pod chmurką” po raz pierwszy ogłoszony został w tym roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jest on adresowany do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest utworzenie przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich.

W przypadku SP nr 16 ekopracownia powstała przy ul. Kukułczej 4 (placówka ma dwa budynki), gdzie uczą się uczniowie klas I-III. – Jesteśmy szkołą ambitną i podejmujemy się ambitnych wyzwań. W związku z tym szukamy możliwości, które możemy efektywnie wykorzystać dla szkoły, dzieci oraz dla społeczności lokalnej. Kiedy tylko dowiedziałam się o ogłoszonym konkursie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, od razu pomyślałam o tym, żeby taka przestrzeń u nas powstała. Spotkałam się z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i przedstawiłam im zasady konkursu oraz omówiłam, jak możemy się do tego przygotować i jakie korzyści płynąć będą z tego dla dzieci – mówi Anna Sekta. – Nauczyciele w kreatywny sposób podeszli do zadania – opracowali program edukacji przyrodniczej dla klas I-III, ciekawe scenariusze zajęć z wykorzystaniem tego, co miało się znaleźć w ekopracowni pod chmurką oraz przygotowaliśmy wizualizację projektu oraz wniosek i byłam przekonana, że uzyska on akceptację – dodaje.

Przedsięwzięcie zakładało stworzenie zagospodarowanej przestrzeni do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii czy geologii. Zgodnie z planem na terenie wireckiej szkoły podstawowej powstała obszerna drewniana altana z ławostołami, szklarnia, kompostownik czy domek ogrodnika. – Każda klasa spośród I-III będzie miała do dyspozycji własną grządkę, którą zagospodaruje, siejąc lub sadząc tam rośliny. Myślę, że samodzielne działanie nauczy ich, jak chronić naturalne bogactwo środowiska – zapowiada Anna Sekta. – Dodatkowo dzieci będą mieć do dyspozycji stoły ogrodnicze i ścieżkę sensoryczną – dodaje.

Ponadto na zagospodarowanym terenie posadzono krzewy ozdobne, postawiono karmnik dla ptaków i hotel dla owadów. Pracownia otwarta została uroczyście w czwartek (26.10), co połączone zostało z występami artystycznymi uczniów SP nr 16 oraz piknikiem ekologicznym w ekopracowni pod chmurką. Realizacja projektu kosztowała 87 500 zł, z czego 70 tys. zł to dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a 17 500 zł to wkład własny miasta.

Katowicki WFOŚiGW pierwszą edycję konkursu „Ekopracownia pod chmurką” rozstrzygnął na początku czerwca br. Dzięki dofinansowaniu w szkołach województwa śląskiego ma powstać 70 przestrzeni do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na ten cel Fundusz przeznaczył ponad 4,5 mln zł. W ramach projektu „Ekopracownia pod chmurką”, oprócz ,,Ogrodu korczakowskiego” w SP nr 16, w Rudzie Śląskiej powstanie również „Zielony zakątek pod chmurką” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.


Komentarze