Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Pamiętaj o Ziemi

19-04-2016, 13:56 Agnieszka Kominek

22 kwiecień – data, która na stałe zapisała się w kalendarzu ekologicznym. Dzień Ziemi podejmowany był w różnych krajach, lecz stał się naprawdę globalny w 1990 roku, mobilizując 200 milionów ludzi w 141 państwach i otwierając drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. W 2000 roku głównym tematem stały się zmiany klimatyczne, organizatorzy Dnia Ziemi walczyli o uznanie wagi problemu i zaprzestanie jego negowania przez polityków, domagali się natychmiastowego ograniczenia emisji CO2 i przejścia gospodarek świata na odnawialne źródła energii.

Temat Odnawialnych Źródeł Energii nadal budzi wiele emocji. Zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy ekologicznych źródeł energii ciągle próbują przekonywać nas o swoich racjach. Ważne jest, abyśmy my sami nie zatracili się w tym całym eko – zamieszaniu. Jak wszędzie ważne jest, aby znaleźć najprostsze rozwiązania, a najprościej zacząć zmiany właśnie od siebie.

W tym roku Międzynarodowa Sieć Earth Day Network liczy, że w tym roku w działania związane z Dniem Ziemi zaangażuje się nawet miliard ludzi. Jako główne tematy wybrano budownictwo, energetykę oraz transport.
Okazuje się, że budownictwo odpowiada za 1/3 emisji gazów cieplarnianych na świecie. Przy tej okazji można więc promować wprowadzanie tzw. efektywności energetycznej czyli różnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia prądu i ciepła, a co za tym idzie redukcję emisji. Rozwiązania takie można też promować w skali lokalnej, na przykład zapewniając lepszą termoizolację budynków, monitorując konsumpcję energii i wyłączając urządzenia pracujące w trybie stand-by, tworząc zielone ogrody na dachach budynków czy wspierając tworzenie budynków pasywnych.

Drugi temat to energetyka. Świat staje przed wyzwaniem przejścia od rozwiązań z czasów scentralizowanego społeczeństwa przemysłowego XX wieku do godnych mobilnego i sieciowego społeczeństwa XXI wieku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Szczególnie w Polsce temat wydaje się na czasie. Ustawa o OZE nadal „raczkuje”, gdy tak naprawdę Unia Europejska wymusza na nas nowoczesne rozwiązania w tym temacie. W Niemczech już 20% energii pochodzi z OZE, a rząd od kilkunastu lat rząd wspiera drobne przydomowe wytwórnie prądu i ciepła. Dzień Ziemi jest okazją by rozmawiać o polityce energetycznej i demonstrować nowoczesne rozwiązania, które są najbardziej przyjazne środowisku jak elektrownie słoneczne, wiatrowe czy geotermalne.

Ostatni temat to transport – w tej chwili najszybciej przybywa emisji gazów cieplarnianych właśnie w tym sektorze, gdyż społeczeństwa są coraz bardziej mobilne, a samochód globalnie przestał być dobrem luksusowym. Obecnie miasta wdrażają coraz więcej rozwiązań czyniących pozytywną zmianę jak bus-pasy dające pierwszeństwo transportowi publicznemu, rowery miejskie czy stacje ładowania samochodów elektrycznych. Politycy jednak by podejmować zielone decyzje potrzebują czuć, że społeczeństwo zamiast kolejnych obwodnic do obwodnic, chce czystego powietrza i na przykład bezpłatnego transportu publicznego. Przy okazji Dnia Ziemi warto mówić o tym co każdy człowiek może zrobić by podróżować ekologicznie i co mogą zrobić władze miast i państw by poprawić swoją politykę transportową.

Ważna jest świadomość – co JA mogę zrobić dla Ziemi. Wystarczą drobne gesty. Zakręcanie wody podczas szczotkowania zębów. Wyłączanie urządzeń elektrycznych, których akurat nie używamy. Kupowanie produktów przyjaznych środowisku, segregacja odpadów… i wiele innych rzeczy jakie przyjdą nam tylko do głowy.
Tradycją w Dniu Ziemi stało się również sadzenie drzew. Jak wiadomo drzewa odpowiadają za redukcję dwutlenku węgla.

Statystyka mówi, że lasy Ziemi łącznie zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton. Średnio typowe drzewo absorbuje odpowiednio 1 tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje przy tym 727 kg życiodajnego tlenu. Na podstawie wielu badań w zakresie intensywności procesu fotosyntezy wynika, że z 1 m2 powierzchni liściowej drzew i krzewów dostaje się do powietrza atmosferycznego w ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu (O2). Do drzew dostarczających największe ilości tlenu należą: buk pospolity (1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia akacjowa (1,1 kg), wierzba krucha i dąb (0,8 kg), lipa i jesion (0,7 kg). Podobne ilości tlenu wydzielają drzewa szpilkowe, takie jak sosna. Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 2 lat życia. Warto wspomnieć, iż człowiek w procesie oddychania wykorzystuje w ciągu doby 14-18 m3 powietrza, a zużycie tlenu waha się w zależności od aktywności fizycznej od 60 do ponad 200 g.

Wiele miast w Polsce wyznacza na swoim terenie miejsca, które mogą zostać zazielenione przez mieszkańców. W dobie szybkiego rozwoju, brakuje nam coraz częściej właśnie takich „oddychających na zielono” miejsc. Czasami są to inicjatywy oddolne, mieszkańcy sami na miejskich nieużytkach lub zanieczyszczonych, zaniedbanych miejscach sami tworzą zielone ostoje. Z każdym dniem rośnie nasza eko – świadomość. Pamiętajmy, że Ziemię pożyczyliśmy tylko na chwilę od przyszłych pokoleń. Pozostawmy więc ją w takim stanie, w jakim sami chcemy z niej korzystać.


Komentarze