Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku!

19-08-2020, 12:52 admin

Do 28 sierpnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedłużył termin przyjmowania wniosków w konkursie na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w naszym województwie. Na ten cel WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy 50 mln złotych.

Chodzi o unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, poddziałanie 1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

– Dostaliśmy wiele sygnałów, głównie ze strony potencjalnych wnioskodawców, że wprowadzone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały problemy ze skompletowaniem dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wychodząc więc naprzeciw tym prośbom zarząd Funduszu podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bowiem dopiero po raz drugi oprócz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych o środki mogą ubiegać się także samorządy. W tym roku do rozdysponowania jest 50 mln zł. – Takie były pierwotne plany, że w tej, piątej edycji konkursu, pula środków wyniesie 50 mln zł. Ale jeśli zainteresowanie będzie tak duże jak do tej pory, to nie wykluczamy jej podwyższenia – dodaje Tomasz Bednarek.

W poprzedniej edycji konkursu na dofinansowanie termomodernizacji budynków komunalnych zawarto łącznie 70 umów z gminami, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, na kwotę ponad 169 mln zł dotacji. Wsparcie otrzymały 33 gminy z województwa śląskiego. Ogólna suma dofinansowania po czterech konkursach wynosi już ponad 245 mln zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

W marcu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Ruda Śląska otrzymała prawie 3,9 mln zł. To środki na 5 projektów dotyczących termomodernizacji budynków wielorodzinnych – przy ul. Damrota 5, Piastowskiej 52, Bytomskiej 39-41, Chorzowskiej 9A oraz Gierałtowskiego 2. ­– Realizację większości tych zadań planujemy na 2021 r. W tym roku chcielibyśmy jednak rozpocząć termomodernizację budynku przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie – zapowiada Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Na zdjęciu: W tym roku w Rudzie Śląskiej rozpocznie się termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 52.


Komentarze