Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

12-05-2023, 10:15 JO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Dokumenty można składać do końca tego roku.

Program skierowany jest do podmiotów znajdujących się na liście zaakceptowanej przez ministra środowiska i klimatu w ramach porozumienia ministrów: spraw wewnętrznych i administracji oraz środowiska i klimatu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych).

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in.: 

- nowych samochodów specjalistycznych dla potrzeb ratownictwa górskiego i wodnego lub ratowniczogaśniczych, w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), 
- nowego (nieużywanego) sprzętu specjalistycznego wyprodukowanego nie później niż w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok jego zakupu.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 17.609.000 zł, w tym: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 7.859.000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 9.750.000 zł. Warto dodać, że Fundusz nie dofinansowuje zadań zrealizowanych przed dniem złożenia wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu: wfosigw.katowice.pl w zakładce: Dofinansowanie zadań/Zapobieganie poważnym awariom/Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych na rok 2023 (pojazdy). Następnie dokumenty należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w terminie do 31.12.2023 r. – za pośrednictwem poczty, przesyłką kurierską, osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP.

źródło: www.wfosigw.katowice.pl


Komentarze