Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Nowe warunki „Czystego Powietrza” mają zachęcić Polaków do zmian

10-01-2023, 13:09 admin

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych – to główne zmiany w programie ,,Czyste Powietrze”, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Kolejna odsłona programu, wprowadzana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, ma spowodować, że beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo za ciepło będą płacić mniej. Zmiany rozpoczęły się 3 stycznia tego roku.

– Program priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w Polsce i stale go usprawniamy. Zastosowaliśmy w nim pionierskie rozwiązania, chociażby poprzez włączenie sektora bankowego do masowego, powszechnego programu. Teraz przechodzimy krok dalej i podwyższamy zarówno progi dochodowe, jak i wysokość dotacji – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrósł z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosły z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

– W związku z agresją Rosji na Ukrainę sytuacja na rynku wiąże się ze znacznym wzrostem cen, w tym nośników energii. Z tego względu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla bardzo ważną rolę termomodernizacji w zmianach w programie „Czyste Powietrze”. Wychodzimy do beneficjentów z propozycją nie tylko dofinansowania do wymiany przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła, ale także zachęcamy do skorzystania z bardzo atrakcyjnego pakietu dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku – wyjaśnia pełnomocnik prezesa rady ministrów do spraw programu ,,Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Paweł Mirowski, jednocześnie zastępca prezesa NFOŚiGW.

Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych trzech częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Wielkość dotacji uzależniona jest od dochodu, jaki osiąga wnioskodawca programu. Najwyższe dofinansowanie będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, czyli kompleksowej termomodernizacji.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40 proc.

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu ,,Czyste Powietrze”.

– Kolejna odsłona programu daje również możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Chodzi o beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Teraz na podstawie audytu energetycznego, będą mogli wykonać częściową, jak i kompleksową termomodernizację budynku, pozwalającą na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia – dodaje Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W dostosowaniu do ujednolicenia zasad i dostosowaniu do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany. W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku. Program zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

Od początku funkcjonowania programu „Czyste Powietrze” złożono ponad 530 tys. wniosków na prawie 10 mld zł dofinansowania. W województwie śląskim złożonych zostało 87 tys. wniosków na blisko 1,3 mld zł dotacji. Głównym celem programu jest wymiana tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródła ciepła, w celu ograniczenia zjawiska niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do zakupu nowego pieca, wsparcie można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych. Budżet programu to ponad 100 mld zł.

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach


Komentarze