Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Nowe „stare” zasady segregacji odpadów

14-02-2017, 10:42 Agnieszka Kominek

Circular economy/zero waste, obieg zamknięty to najczęściej słyszane w ostatnich miesiącach określenia związane z gospodarką odpadami. Unia Europejska coraz bardziej stara się uszczelniać system gospodarki odpadami. Czy jesteśmy gotowi na nowe wyzwania?

Blisko 1,5 roku temu Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym. Zgodnie z zapisami nowego pakietu do roku 2030 65% odpadów komunalnych oraz 75% odpadów opakowaniowych musi być poddawana procesom recyklingu. Zaledwie 10% odpadów komunalnych będzie mogła być zagospodarowana poprzez składowanie. To co dziś wyrzucamy do kosza na odpady, jako bezużyteczny śmieć tak naprawdę jest cennym surowcem i czas najwyższy, aby tak był postrzegany. Plany niezwykle ambitne. Polska dopiero co stara się dostosować prawo oraz działania do rewolucji odpadowej, która rozpoczęła się w 2013 roku. Tymczasem Unia postanowiła znacznie podnieść poprzeczkę. Czy jednak jesteśmy gotowi na kolejne rewolucje? Bez selektywnej zbiórki, zaangażowania społeczeństwa, a także szeroko pojętej edukacji ekologicznej, odpowiednich rozwiązań technologicznych pakiet gospodarki w obiegu zamkniętym będzie tylko kolejnym dokumentem zapisanym na papierze.

Kolejna rewolucja śmieciowa, która rozpoczęła się w roku 2013 poprzez przyjęcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie sprawiła, że każda z gmin miała swój własny sposób na odpady.

W głównej mierze chodziło głównie o sposób prowadzenia selektywnej zbiórki. Najmniej trafionym pomysłem był system dwupojemnikowy, tzw. system dualny. Opady były segregowane tylko na dwie frakcje suche i mokre. Do suchych trafiały tylko surowce czyli papier, szkło, tworzywa sztuczne. Do mokrych zaś pozostałe odpady. Rozwiązanie to miało tylu zwolenników, co i przeciwników. Inne gminy wprowadzały ograniczenia, co można było wrzucać do pojemników, a czego nie. W efekcie prawie każda z gmin w Polsce miała inne zasady segregacji odpadów. Czyli teoretycznie przebywając w jakimś miejscu i chcąc postępować z odpadami zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki należałoby przed udaniem się w dane miejsce najpierw zapoznać się z tymi zasadami.

Prawie rok trwała batalia pomiędzy Ministerstwem Środowiska oraz środowiskiem przedsiębiorców gospodarki odpadami i gminami w sprawie przyjęcia rozporządzenia dotyczącego jednolitego systemu selektywnej zbiórki obowiązującego w całym kraju.

W efekcie 04 stycznia 2017 roku w Dzienniku Ustaw poz. 19 ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Zgodnie z tymi przepisami od 01.07.2017 r.  wprowadzony zostanie obowiązek selektywnego zbierania odpadów, m.in. odpadów opakowaniowych, w 4 pojemnikach lub workach oznaczonych odpowiednią kolorystyką dla całego kraju.

Zgodnie z nowymi zasadami każdy z nas odpady będzie segregować na cztery frakcje:

 


Komentarze