Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Mamy w mieście kolejne Zielone Pracownie

30-11-2023, 14:57 Joanna Oreł

W naszym mieście powstały dwie kolejne Zielone Pracownie, których utworzenie możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 30 im. K. Miarki w Rudzie mogą korzystać z Zielonej Pracowni pod nazwą – Duch Lasu, a Szkoły Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Nowym Bytomiu z Pracowni bio(logicznej) – serce ekologii.

Otwarta 14 listopada Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 30 przeznaczona jest do nauki biologii i przyrody. Na jej stworzenie udało się pozyskać 47 982,28 zł dofinansowania z katowickiego WFOŚiGW. W trakcie otwarcia – w którym uczestniczył m.in. prezes katowickiego Funduszu, Tomasz Bednarek – uczniowie zaprezentowali środki dydaktyczne zakupione w ramach projektu Zielonej Pracowni i wzięli udział w pokazie eksperymentów.

- Jesteśmy dumni, że w naszej szkole powstała pracownia wyposażona w nowoczesny, interaktywny sprzęt edukacyjny, laboratoryjny i multimedialny. Nowoczesna pracownia jest ukierunkowana na zapewnienie uczniom dostępu do wiedzy teoretycznej oraz możliwości wykorzystania jej w praktyce. Ma na celu wykształcenie odpowiednich postaw ekologicznych i wzbudzić szacunek do przyrody – mówi Beata Koszek, dyrektor SP nr 30.

Z kolei w piątek (17.11) w Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka uroczyście otwarto Pracownię bio(logiczną) – serce ekologii, która także powstała w ramach dziewiątej edycji konkursu „Zielona Pracownia”. Z dofinansowania, które szkoła otrzymała z WFOŚiGW w Katowicach (w sumie 60 tys. zł), zakupiono 43 różne pomoce dydaktyczne (modele, preparaty, plansze o tematyce przyrodniczej, biologicznej i ekologicznej), monitor interaktywny i laptop oraz wyposażenie sali w stoły, krzesła i szafy. Za wygraną w konkursie na najlepszy projekt Zielonej Pracowni w 2023 roku w wysokości 12 tys. zł i ze środków własnych szkoły wykonane zostały prace remontowe, w tym malowanie, ułożenie tematycznej fototapety na jednej ze ścian, przeprowadzono także modernizację instalacji elektrycznej i wymianę oświetlenia oraz wymianę wykładziny podłogowej.

Pracownia bio(logiczna) – serce ekologii ma być miejscem, gdzie uczniowie SP nr 22 w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, oprócz realizacji podstawy programowej z biologii i przyrody, będą poznawali zagadnienia dotyczące współczesnego świata, np.: stanu środowiska.

- Zielona Pracownia stanie się miejscem realizacji lekcji przyrody w klasach IV i biologii w klasach starszych V-VIII. Z jej zasobów będą mogli skorzystać także uczniowie klas I-III w czasie wprowadzania treści przyrodniczych w nauczaniu zintegrowanym. Będą się tu również odbywać zajęcia pozalekcyjne, mające na celu poszerzanie nie tylko wiedzy i umiejętności uczniów, ale również kształcenie nowych zainteresowań (kółko biologiczne, szkolny klub ekologiczny oraz szkolne koło miłośników roślin). Planuje się realizację łącznie ok. 25-30 godzin zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych tygodniowo, które będą mieć charakter przyrodniczy, biologiczny i ekologiczny – zapowiada Damian Pajonk, dyrektor SP nr 22. – Nowa pracownia będzie źródłem wiedzy i inspiracji dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych dzięki odpowiednio dobranym pomocom dydaktycznym – dodaje.

Przypomnijmy, że w tym roku w ramach konkursu „Zielona Pracownia” dofinansowanie na stworzenie nowoczesnych sal lekcyjnych otrzymały także: Szkoła Podstawowa nr 23 im. J. Brzechwy w Bykowinie (Sala eliksirów) oraz Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Wirku (Eko-Laboratorium Kopernika).

 


Komentarze