Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Ludzie o zielonych sercach

06-05-2015, 10:32 Agnieszka Kominek

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. To idealny termin, aby docenić starania wielu ludzi, którzy z pasją poświęcają swój czas zarówno prywatny jak i zawodowy, aby szerzyć ideologię zrównoważonego rozwoju. Obok takich osób nie można przejść obojętnie.

„Zielone Czeki” przyznawane są corocznie od 1994 roku w dniu 22 kwietnia. To prestiżowa nagroda i wyróżnienie dla osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do poprawy stanu środowiska oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców w województwie śląskim.

„Zielone Czeki” przyznawane są przez Kapitułę składającą się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody. Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 55 zgłoszeń. 

Decyzją Kapituły przyznanych zostało 13 ”Zielonych Czeków” - 3 nagrody zespołowe i 4 nagrody indywidualne. Przyznano także 1 dyplom uznania i 15 dyplomów honorowych. 

Wysokość nagród pieniężnych jest następująca:

  • nagroda indywidualna - do 7.500 tys. zł

  • nagroda zespołowa - do 15.000 tys. zł przy uwzględnieniu, że zespół nie może liczyć więcej niż trzy osoby, a nagroda dla członka zespołu nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł.

Wśród laureatów tegorocznej nagrody znaleźli się m.in.:

- zespół: prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka, dr hab. inż. Jakub Bernatt, dr inż. Robert Rossa za opracowanie i wdrożenie nowoczesnego, bezemisyjnego napędu elektrycznego e-Kit do elektryfikacji miejskich samochodów osobowych i dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t.

- zespół: dr hab. inż. Stanisław Duży, Ryszard Fuchs, Wiesław Kopiec - od 1996 roku corocznie organizują proekologiczne konferencje oraz szkolenia, których celem jest integracja działań władz samorządowych, przemysłu górniczego, nadzoru górniczego, przedsiębiorstw proekologicznych i jednostek naukowych dla rozwiązania trudnych problemów wpływu prowadzonej działalności górniczej na środowisko.

- zespół: Adam Gabryś, Izabela Cogiel, Radosława Radziwończyk-Gabryś za całokształt działalności proekologicznej w ramach Stowarzyszenia „Nasze Kalety”, które aktywnie włącza się w popularyzację wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

- dr hab. Piotr Łaszczyca za wkład merytoryczny (obok prof. Pawła Miguli i dr. Andrzeja Woźnicy) do koncepcji projektu "Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego - ZiZOZap" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2010-2014 

- prof. dr hab. Janusz Hereźniak za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony przyrody regionu oraz zaangażowanie w kolejnych kadencjach Wojewódzkich Rad Ochrony Przyrody oraz regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego 

- dr inż. Robert Mysłajek za wieloletnie badania nad składem gatunkowym, ekologią, behawiorem, genetyką i problemami ochrony ssaków województwa śląskiego.

- zespół: Ewa Chmielorz, Agnieszka Król, Justyna Soblik - edukatorki z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci z Mikołowa nominowane za ogromne zaangażowanie i poświęcenie jakim kierują się podczas przygotowania i prowadzenia zajęć dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

- hm Andrzej Lichota - od wielu lat kreator polityki ekologicznej Chorągwi Śląskiej; dzięki jego aktywności powstało Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

- Jarosław Myśliwski za działania mające na celu promocję trasy rowerowej "Leśno Rajza", w tym m.in. zainicjowania nakręcenia filmu przyrodniczego o tej trasie, 

- Marek Kras - za działania społeczne i zawodowe związane z promocją postaw proekologicznych w tym akcje społeczne dotyczące ochrony przyrody 

- zespół: Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal, Jarosław Wesołek - nominowani to nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ZS Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, pomysłodawcy i organizatorzy konkursów ekologicznych, organizatorzy cyklicznych warsztatów, wykładów w tym konferencji dla samorządów, przedsiębiorców, nauczycieli 

- zespół: Józef Smolorz, Lucyna Kwiatkowska, Marcin Smolorz – za niezwykłą pasję w ratowaniu drzew, działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej w społeczeństwie i pokazania sposobu ekologicznego traktowania choinek świątecznych. 

- prof. dr hab. Stanisław Wika - za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony przyrody regionu oraz zaangażowanie w kolejnych kadencjach Wojewódzkich Rad Ochrony Przyrody oraz regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego.

- dr Agnieszka Bielska-Brodziak za budowanie mostów i komunikacji między wolontariuszami działającymi na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt a środowiskami prawniczymi.

- zespół: Anna Tarkowska, Agata Sady, Michał Siedlaczek za działania popularyzatorskie na rzecz śląskiej przyrody i środowiska naturalnego, promocję zasad zrównoważonego rozwoju, wspomaganie edukacji formalnej i nieformalnej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw młodego pokolenia - publikacje o zasięgu ogólnopolskim - promocja na terenie całego kraju.

(źródło: wfosigw.katowice.pl)


Komentarze