Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Leśna przystań w SPS nr 35

23-03-2023, 15:44 Joanna Oreł

W Szkole Podstawowej nr 35 Specjalnej otwarto „Leśną przystań”, czyli zieloną pracownię do nauki przedmiotów przyrodniczych. W tym celu uczniowie będą wykorzystywać m.in. plansze edukacyjne, model korpusu człowieka, multimedialny układ słoneczny, mikroskopy, zestaw do eksperymentów, mapy, programy edukacyjne oraz rośliny. Utworzenie zielonej pracowni zostało sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– Jestem zachwycona nową salą i uważam, że każda sala w każdej szkole w Polsce powinna tak wyglądać i oby kiedyś tak właśnie się stało – mówi Klaudia Salwiczek, nauczyciel geografii w SPS nr 35. – Uczniowie także są zachwyceni nową salą. Mam nadzieję, że entuzjazm im nie minie i tak samo chętnie będą brać udział w zajęciach edukacyjnych – dodaje.

„Leśna przystań” to nowoczesna pracownia ekologiczno-przyrodnicza wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne, która posłuży uczniom SPS nr 35 w nauce przyrody, geografii i biologii. – Patrząc na tę pracownię, mogę śmiało powiedzieć, że to świetna sprawa. Szkoła pozyskała środki finansowe na to, żeby zakupić pomoce dydaktyczne, które są potrzebne na etapie edukacji każdego młodego człowieka. Dziękuję pani dyrektor oraz całemu personelowi szkoły, który przyczynił się do tego, że projekt został zrealizowany w takiej pięknej formie. Życzę dzieciom, żeby ta pracownia Wam służyła i żebyście się w niej dobrze bawili, ale również i uczyli – powiedziała podczas otwarcia ,,Leśnej przystani” wiceprezydent Rudy Śląskiej, Aleksandra Skowronek.

Łączna kwota dofinansowania z WFOŚiGW na stworzenie zielonej pracowni w SPS nr 35 wyniosła 50 tys. złotych. W ramach tego sala została wyremontowana (wymieniono drzwi i wykładzinę podłogową, ściany zostały pomalowane, a w oknach założono rolety), zaś na jednej ze ścian pojawiła się fototapeta przedstawiająca las. Zakupiono także wyposażenie pracowni, takie jak ławki szkolne, krzesła, szafy i regały. Jednak co najważniejsze, w „Leśnej przystani” pojawił się zestaw multimedialny, laptop, urządzenie wielofunkcyjne i tablety, z których będą mogli korzystać uczniowie podczas zajęć edukacyjnych.

Do pracowni zakupiono pomoce dydaktyczne – m.in. plansze edukacyjne, model korpusu człowieka, multimedialny układ słoneczny, mikroskopy, zestaw do eksperymentów, mapy, programy edukacyjne oraz rośliny. – Znajdują się tutaj pomoce dydaktyczne do biologii, geografii i ochrony środowiska, ponieważ oprócz aspektu edukacyjnego, idea przewodnia tej pracowni jest taka, żeby chronić środowisko naturalne, które w tej chwili wymaga naszej szczególnej troski oraz aby budować świadomość ekologiczną – mówi Iwona Milik, dyrektor SPS nr 35 w Rudzie. – Idąc za ciosem, składamy dokumentację do konkursu WFOŚiGW „Ekopracownia pod chmurką”. Jest to pierwsza edycja tego projektu, więc mamy nadzieję, że nam się uda. Byłoby to uzupełnienie zajęć w ekopracowni w sezonie, który sprzyja lekcjom plenerowym – dodaje.

Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna skupia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, więc działania praktyczne i nauka przez doświadczanie są niezbędne podczas zajęć edukacyjnych, a dodatkowo „Leśna przystań” jest także miejscem wyciszenia, dające poczucie bezpieczeństwa.

Niedawno Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął kolejny konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2023”. W ramach niego nadesłano 188 zgłoszeń, a jury wyłoniło 79 najciekawszych i najbardziej wartościowych projektów zielonych pracowni. Na ich realizację Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy łącznie 940 tys. zł. Maksymalna kwota nagrody to 12 tys. zł. W ramach tego w Rudzie Śląskiej zielone pracownie powstaną w: ZS nr 6 (wysokość nagrody 12 tys. zł), SP nr 30 (wysokość nagrody 11 995,57), SP nr 22 (wysokość nagrody 12 tys. zł) oraz SP nr 23 (wysokość nagrody 12 tys. zł).

Warto dodać, że w ubiegłych latach w Rudzie Śląskiej podobne pracownie przy udziale środków z WFOŚiGW powstały m.in. w Szkołach Podstawowych nr 1, 3, 14, 16, 25 oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Ponadto do 12 kwietnia br. do godz. 15.30 w katowickim WFOŚiGW można składać wnioski w konkursie „Zielona Pracownia’2023”, kierowanym do placówek, który nie posiadają jeszcze zielonej pracowni utworzonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem konkursu „Zielona Pracownia’2023” jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości fi nansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 48 tys. zł.


Komentarze