Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Łap wodę

06-04-2016, 13:45 Agnieszka Kominek

Przeciętnie w organizmie każdego człowieka znajduje się ok 70% wody. Woda odpowiedzialna jest za prawidłowy metabolizm organizmu. Bez wody nie byłoby życia na Ziemi. Jednak jej zasoby kurczą się w zastraszającym tempie. Naukowcy szacują, że w roku 2030 susza może dotknąć, aż 40% naszej planety.

Statystycznie każdy Polak zużywa 150 litrów wody dziennie. Z czego zaledwie 2 litry spożywa, a reszta trafia z powrotem do obiegu jako ścieki. Zgodnie ze statystyką ponad 40% wody zużywamy do kąpieli. 5 minut – tyle wystarczy, aby z kranu wyciekło aż 50 litrów wody.

Woda to cenny dar, ale również jeden z podstawowych zasobów, do którego dostępu mają prawo wszyscy ludzie. Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 884 miliony ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł wody. 22 marca został ustanowiony Światowym Dniem Wody. Zeszłoroczna susza pokazała, że nie jest to zasób nieograniczony. Powinniśmy brać odpowiedzialność za ochronę i poszanowanie naszych zasobów wodnych. Problem suszy objął praktycznie wszystkich od odbiorców indywidualnych po przemysł. Dlatego ważne jest współdziałanie wszystkich. Z taką właśnie inicjatywą wystąpiła Fundacja Ekologiczna ARKA, która zamierza prowadzić regionalną kampanię edukacyjną oraz motywować odpowiedzialne instytucje do działań.

Inauguracja programu ŁAPMY WODĘ odbyła się na Rynku w Katowicach. Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji Światowego Dnia Wody. Kampania jest realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Dyrektora Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Akcję dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Fundacja zamierza prowadzić regionalną kampanię edukacyjną, której celem będzie nakłonienie mieszkańców naszego województwa do gromadzenia w miarę możliwości wody deszczówki oraz poszanowania naszych zasobów wodnych.

"W ramach kampanii zamierzamy promować program małej retencji, nakłaniać mieszkańców do zakładania instalacji gromadzenia wody deszczówki oraz prowadzić szeroką kampanię edukacyjną w placówkach oświatowych, organizacjach i instytucjach" - powiedział Wojciech Owczarz. 

Projekt zapowiada się bardzo ciekawie obejmuje między innymi następujące działania:

- Przygotowanie 3 projektów małej retencji. Pomimo krajowego programu małej retencji program ten jest realizowany w niewielkim zakresie. Działania podjęte przez Fundację mają mobilizować odpowiedzialne instytucje do realizacji tego programu.

- Realizację 10 instalacji gromadzenia wody deszczówki. Instalacje do gromadzenia wody deszczówki są bardzo konkretnym sposobem na zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problemy z gospodarką wodną. Pozwala także osiągnąć konkretne efekty ekologiczne i ekonomiczne. A realizacja takich instalacji w wielu gospodarstwach pozwala na duży efekt poszanowania wody w okresach niedoboru i braku opadów.

- Przeprowadzenie 15 szkolnych prezentacji wodnego Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej w szkołach na Żywiecczyźnie. Wodne MOBILNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Specjalny samochód  wyposażony w ekologiczne atrakcje który dotarł już do 5000 uczniów w miastach w woj. śląskim prezentując super-ciekawe warsztaty i lekcje przyrody oraz ekologii .Wszystkie zajęcia w tym niecodziennym Mobilnym Centrum Edukacji Ekologicznej pomyślano tak, by poprzez zabawę uczestnicy mogli uczyć się zasad funkcjonowania nowoczesnych instalacji ekologicznych związanych z gospodarką wodną. Pojazd ma zamontowane wiatraki i systemy solarne służące do zajęć o pożytkach ze stosowania odnawialnych źródeł, a rowerowe kino wodne – zasilane ze źródeł odnawialnych – prezentuje lokalne problemy gospodarki wodnej oraz sposoby jej poszanowania. W busie można zagrać w ekologiczne gry komputerowe przygotowane dla młodszych i starszych odwiedzających gości.

- Zorganizowanie szkolnego konkursu na film nakręcony smartfonem pt. „Nie lej wody” z atrakcyjnymi nagrodami, co ma zwrócić uwagę uczestników i ich rodzin na problemy poszanowania zasobów wodnych.

- Zorganizowanie konkursu na najbardziej ekologiczny ogród (w kontekście poszanowania zasobów wodnych)skierowany głównie do uczestniczek kół gospodyń wiejskich na ekologiczny ogród w kontekście ochrony zasobów wodnych jednymi z nagród będzie zakup i montaż instalacji do gromadzenia wody deszczówki.

Fundacja ARKA zachęca wszystkich do włączenia się w akcję. Celem jest przede wszystkim edukacja w zakresie ochrony zasobów wodnych. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.lapmywode.pl.

Foto: wfosig.katowice.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentarze