Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Kolejny sprzęt dla strażaków ochotników

11-10-2023, 14:03 Joanna Oreł

Do 20 października (lub do wyczerpania alokacji środków) potrwa drugi nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji programu „Bezpieczny Strażak”. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mają szansę na uzyskanie od 25 do 150 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu. W ramach tej kwoty można kupić m.in. quady, drony, kamery termowizyjne, łodzie i pontony ratownicze, ratowniczy sprzęt pneumatyczny itp. Wnioski należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Konferencja w tej sprawie odbyła się 25 września przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Katowicach.

Celem programu ,,Bezpieczny Strażak” jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska oraz służącego utrzymaniu środków ochrony indywidualnej strażaków. Dokładnie chodzi o: ratowniczy sprzęt pneumatyczny, kamerę termowizyjną, dron, wysokociśnieniowy system gaszącotnący, a także sprzęt transportowy (lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, quad, łódź ratowniczą, ponton ratowniczy, silnik do łodzi/pontonu, przyczepę do łodzi/pontonu/quada) itd.

O wsparcie mogą ubiegać się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego, które uzyskały pozytywną opinię co do zakresu rzeczowego i ilościowego powiatowych/miejskich OSP.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 25 tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł dla jednej jednostki OSP.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do 20 października 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Można je wysłać pocztą, przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

W pierwszym naborze, który trwał od 1 lutego 2023 roku do 31 marca 2023 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał 99 umów z jednostkami OSP w województwie śląskim na zakup:
- 34 quadów,
- 32 sztuk sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, jak m.in. wysokociśnieniowego systemu gasząco-tnącego, kontenera platformowego, 
- 31 przyczep do transportu,
- 24 sztuk specjalistycznego sprzętu elektrycznoelektronicznego (m.in. kamer termowizyjnych), 
- 6 rozpoznawczo-ratowniczych lekkich samochodów, 
- 5 sztuk ratowniczego sprzętu pneumatycznego, 
- 2 ratowniczych łodzi hybrydowych.

Łączna kwota przekazanych środków to ponad 2,6 mln zł.

źródło: www.wfosigw.katowice.pl 


Komentarze