Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Kolejna edycja Programu „50 kW na start”

01-02-2023, 09:59 JO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił właśnie nabór wniosków w ramach Programu „50 kW na start”, który w założeniu ma wspierać realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwa.

Celem programu jest zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwiększenie wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

W ramach tego przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego (szczegóły dotyczące tego, jakie kryteria muszą spełnić beneficjenci, dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl) mogę zrealizować przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW.

Można starać się o dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

1. w formie nieumarzalnej pożyczki i dotacji:

• nieumarzalna pożyczka w wysokości 70 proc. udzielonego dofinansowania, oprocentowana 0,8 s.r.w., lecz nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym,
• dotacja do 30 proc. udzielonego dofinansowania. Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji do 30 proc. jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki.

2. w formie dotacji do 15 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. Kwota alokacji środków w Programie wynosi:

• w formie dotacji: 2 mln zł,
• w formie pożyczki: bez ograniczeń.

Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 23 stycznia br. i potrwa do końca marca. Drugi zaplanowano w terminie od 1 do 30 kwietnia br., a trzeci od 1 do 31 maja br. (lub do wyczerpania alokacji środków).

Wnioski wraz z załącznikami można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (www.wfosigw.katowice.pl) w zakładce: Dofinansowanie zadań/ochrona atmosfery/Program „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców.

Foto: Pixabay.com


Komentarze