Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Kawka na BIS

02-12-2014, 21:14 Agnieszka Kominek

26 listopada 2014 przedstawiciele 11 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska podpisali kolejne umowy współpracy na walkę z niską emisją w ramach ogólnopolskiego programu KAWKA. Najwięcej miast zainteresowanych przedsięwzięciem znajduje się na Górnym Śląsku, Mazowszu i w Małopolsce. 


Niska emisja, to problem z jakim zmagają się polskie gminy od wielu lat. Największe zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza występuję w woj. małopolskim oraz śląskim. To tutaj w roku 2013 światowe organizacje wytypowały sześć miast, w których zanieczyszczenie powietrza było największe.

 

Z definicji niskiej emisji zanieczyszczeń z urządzeń do wytwarzania ciepła grzewczego, tj. w kotłach i piecach wynika, że najczęściej zjawisko to dotyczy tych źródeł ciepła, z których spaliny są emitowane przez kominy niższe od 40m. Zanieczyszczenia emitowane są emitorami o wysokości około 10m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy.

 

Zjawisko to widoczne jest zwłaszcza zimą, kiedy zaczyna się intensywny sezon grzewczy. Niejednokrotnie w tym czasie poziom zanieczyszczeń PM10, PM2,5 dioksynami i furanami jest przekraczany o kilkaset procent. Problem polega na tym, że cząstki zanieczyszczeń pozostają „w zasięgu” naszego oddechu, co wpływa bardzo negatywnie na nasze zdrowie. Zawarte w powietrzu substancje, na skutek naturalnych prądów atmosferycznych, są transportowane na znaczne odległości i wraz z opadami dostają się do gleb i wód powierzchniowych. Wraz z opadami migrują w głąb ziemi, przedostając się do wód podziemnych, niejednokrotnie wykorzystywanych do spożycia. W związku z tym utrzymanie właściwego stanu powietrza jest niezwykle ważne dla kwestii ochrony środowiska jako całości.

 

Rocznie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na walkę w niską emisją wydaje ok. 200 mln zł. Dodatkowe pieniądze ponownie będą pochodziły z ogólnopolskiego programu KAWKA realizowanego wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska.

 

Dzięki zmianom w ustawie Prawo ochrony środowiska, do której wprowadzono stosowne zapisy unijnej dyrektywy CAFE (czyste powietrze dla Europy) pozwoliły na przygotowanie i wdrożenie tego programu, który po raz pierwszy od wielu lat w tak szerokim zakresie, proponuje dofinansowanie na walkę ze smogiem. To łącznie 800 milionów złotych zaoferowanych przez fundusze wojewódzkie i NFOŚiGW samorządom zdeterminowanym, by walczyć o czystsze powietrze w swoich regionach.

 

Uzyskane w ramach programu środki finansowe zostaną skierowane na likwidację lokalnych źródeł ciepła oraz na podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie ich przez bardziej ekologiczne źródła ciepła. Możliwe będzie również wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach. Do obowiązkowych elementów objętego wsparciem przedsięwzięcia będą należały także kampanie edukacyjne pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne płynące z eliminacji niskiej emisji oraz utworzenie baz danych pozwalających na rejestrowanie źródeł emisji.

 

Środki finansowe zostaną głównie przeznaczone na zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Ideą projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, a także wzrost efektywności energetycznej.

 

Programem objęte są miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, w których występuje przekroczenie stężeń szkodliwych związków w powietrzu.

 

Miasta z województwa śląskiego, w których realizowane będą inwestycje finansowane z programu KAWKA to: Bytom, Chorzów, Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Łaziska Górne, Racibórz, Radzionków, Ruda Śląska, Sosnowiec, Zabrze, Zawiercie, Żory, Żywiec.


Komentarze