Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Jak dobrze segregować odpady?

13-12-2017, 13:11 Agnieszka Kominek

Przedświąteczne porządki, a w raz z nimi pojawiający się problem odpadów. Często na swoich strychach, w piwnicach, czy garażach znajduje się dużo „cennych” rzeczy, które tak naprawdę nie są nam do niczego niepotrzebne. Przy okazji porządków, również tych świątecznych okazuje się, że niepotrzebnych rzeczy mamy naprawdę dużo… i co dalej?

Zanim zaczniemy robić porządki musimy sobie uświadomić, co należy zrobić z niepotrzebnymi rzeczami. Niestety nie wszystko, to co gromadzimy można od tak wyrzucić do zwykłego kosza na odpady. Tak naprawdę każdy rodzaj odpadu musi zostać posegregowany i trafić w odpowiednie miejsce. Każdy z nas z pewnością kojarzy już kolorowe pojemniki do segregacji, które stoją przy naszych domach. Każdy z nich ma swoje własne przeznaczenie.

Pamiętajmy, że nie wszystkie odpady nadają się do tego, aby umieszczać je zwykłych koszach na śmieci. Odpady typu: wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady typu papa, smoła, wata szklana, odpady niebezpieczne, czyli np. opakowania po środkach chemicznych, opony, gruzy nie mogą być umieszczane w zwykłym koszu na odpady. Ktoś, kto w sposób nieprawidłowy postępuje z odpadami naraża siebie na poważne konsekwencje.Zgodnie z art. 5 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, demontaż zużytego sprzętu, obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, może być prowadzony wyłącznie w zakładzie przetwarzania. Niestosowanie się do tego przepisu grozi karą grzywny od 2.000 zł do 100.000 zł.

W każdym mieście znajdują się tzw. Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Komunalnych. Możemy do nich dostarczyć odpady, z którymi nie możemy sobie poradzić w normalny sposób. Czyli takie, które nie nadają się do zwykłego kosza na odpady. Do punktu możemy odpady dostarczyć nieodpłatnie. Pamiętajmy jednak, aby wcześniej je posegregować. Do Gminnego punktu mogą trafić odpady takie jak: papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, tekstylia, świetlówki, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i zielone, przeterminowane leki i chemikalia, z tym że przeterminowane leki z gospodarstw domowych można również przekazywać do przychodni i aptek, odpady niebezpieczne, w tym termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Bardzo istotną rzeczą, o której należy również pamiętać zwłaszcza teraz w okresie świątecznym jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Z najnowszych danych statystycznych wynika, że w Polsce co roku marnuje się około 9 mln ton żywności. Pod tym względem nasz kraj zajmuje 5 miejsce w Unii Europejskiej. W całej Europie co roku do koszy trafia ok. 88 mln ton jedzenia.

Wyrzucając jedzenie, marnuje się także surowce potrzebne do jego wyprodukowania: wodę, glebę, godziny pracy, energię i inne. To z kolei przyczynia się do ocieplenia klimatu. Marnowanie żywności odpowiada za 8 proc. gazów cieplarnianych wyemitowanych na skutek działalności człowieka (wg Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, FAO) 4,5 kg dwutlenku węgla jest wydzielane do atmosfery na każdy kilogram wyprodukowanej żywności… 


Komentarze


22-06-2018, 14:42
paszeko napisał(a):

a co MY mamy z tej segregacji???wielkie gowno!!