Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

“Ciepłe Mieszkanie” dla mieszkańców województwa śląskiego

18-08-2022, 21:52 admin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” dla gmin z województwa śląskiego. Dotacja będzie mogła być przeznaczona na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Budżet na realizację programu w naszym regionie będzie wynosił prawie 125 mln zł.

Celem programu “Ciepłe Mieszkanie” ma być poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Program realizowany będzie w formie dotacji i skierowany jest do gmin, które mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie dofinansowanie będzie udzielane tzw. beneficjentom końcowym, czyli osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie danej gminy.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

Poziom 1 - podstawowy: beneficjentem może być właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny,
 • Do 35 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Poziom 2 - podwyższony: beneficjentem może być właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2342 w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny,
 • Do 65 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Poziom 3 - najwyższy: beneficjentem może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 w gospodarstwie jednoosobowym,
 • lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny,
 • Do 95 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

W cały kraju na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu “Ciepłe Mieszkanie” przewidziano 1,4 mld zł, a dla województwa śląskiego przewidziano kwotę 124 mln 900 tys. zł. Gminy mogą składać wnioski o dotacje do 31 grudnia 2022 roku (w zależności od dostępności środków). Można to zrobić w formie elektronicznej na stronie internetowej http://gwd.nfosigw.gov.pl.


Komentarze