Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Fundusz Ekologii dla mieszkańców Śląska

21-06-2023, 11:42 JO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił niedawno nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz. 2 Fundusz Ekologii. Wybrane zadania dofinansowane zostaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa w obszarach tematycznych: ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój, OZE i efektywność energetyczna, przeciwdziałanie emisjom oraz Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

Jako warunki uzyskania dofinansowania podano: alokację środków na realizację zadań w kwocie 1 mln zł, intensywność dofinansowania w formie dotacji może wynosić do 80 procent, maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosić może do 8 tys. zł, a dotacja ma charakter ryczałtu i wypłacona zostanie po zakończeniu zadania.

Beneficjentem mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art.33¹ k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

Wnioski będą przyjmowane do 30 czerwca br. do godz. 15.30, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW. Niezbędne dokumenty oraz formularze dostępne są na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl.

źródło: www.wfosigw.katowice.pl


Komentarze