Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Fotopułapki pomagają walczyć z dzikimi wysypiskami śmieci

20-03-2024, 11:39 Joanna Oreł

Nielegalne wysypiska śmieci to bolączka wielu miejscowości i duży problem, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Odpady poremontowe, części samochodowe, opony, worki ze śmieciami itd. – to wszystko można znaleźć m.in. na terenach zielonych, w lasach i miejscach oddalonych od zabudowań. Różne miasta mają różne sposoby na walkę z tego typu procederem, a tym samym na zadbanie o przyrodę nas otaczającą. Jednym z nich w przypadku Rudy Śląskiej są fotopułapki, którymi dysponuje Straż Miejska.

Rudzcy strażnicy do obserwacji miejsc, w których mogą być porzucane odpady, wykorzystują 23 fotopułapki. – Liczba posiadanych urządzeń jest ściśle związana nie tylko z możliwościami finansowymi miasta, ale również z realnymi możliwościami ich obsługi. Tym zajmuje się czterech strażników z utworzonego we wrześniu 2023 r. Referatu Ekologii. Na chwilę obecną liczba posiadanych fotopułapek jest wystarczająca, chociaż nie wykluczamy, że w przyszłości może się minimalnie zwiększyć – mówi Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

Dzięki fotopułapkom Straż Miejska może monitorować wiele terenów, a sprawców, którzy wyrzucają odpady w niedozwolonych miejscach, łapać. – Sprawy dot. nielegalnego wyrzucania śmieci są przekazywane do referatu zajmującego się prowadzeniem dalszych czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia i ukarania sprawców tych wykroczeń. Warto podkreślić, że zdjęcia rejestrowane przez urządzenia są wyraźne o każdej porze, więc bez problemu uwieczniają twarze osób nielegalnie wyrzucających odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych, jak również tablice rejestracyjne pojazdów – tłumaczy komendant Partuś.

Warto dodać, że osobie/firmie, którzy nielegalnie pozostawiają śmieci, w miejscu które nie jest do tego przeznaczone lub jest objęte zakazem, grozi mandat w wysokości do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu zagrożony grzywną do 5000 zł.

Na szczęście wśród rudzian rośnie poziom odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne. – Od kilku lat zauważamy, że świadomość mieszkańców naszego miasta dot. ochrony środowiska znacznie się zmieniła. Otrzymujemy sporo zgłoszeń dotyczących zaśmiecania miejsc publicznych, gdzie mieszkańcy wskazują dzikie wysypiska, jak również często sprawców zaśmiecania. We wskazanych miejscach montowane są fotopułapki, które ułatwiają namierzenie i ewentualne ukaranie sprawców (ich lokalizacja jest zmieniana na bieżąco w zależności od potrzeb – przyp. red.) – wyjaśnia Marek Partuś.

Jednak sporo jest jeszcze do zrobienia. – Niestety z przykrością zauważamy, że liczba dzikich wysypisk śmieci nie maleje. W dalszym ciągu większość ludzi woli wyrzucić śmieci w lesie, czy na polu, niż podjechać do PSZOK-u. Dużym problemem są odpady pochodzące z nielegalnych warsztatów samochodowych, których właściciele podrzucają je, gdzie popadnie. W związku z tym, że prowadzą niezarejestrowaną działalność, w PSZOK-u trudno byłoby im wskazać, skąd pochodzą odpady. Podobnie jest z odpadami poremontowymi. Koszty tego procederu niestety ponosimy wszyscy – dodaje Partuś.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (przy ul. Noworudzkiej 8 w Rudzie) to miejsce, do którego mieszkańcy naszego miasta mogą oddawać swoje śmieci w ramach opłaty śmieciowej, a niekoniecznie muszą one trafiać w miejsca, które nie są do tego przeznaczone.

Do PSZOK-u można przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

- papier,
- tworzywa sztuczne,
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- metale,
- szkło,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyte opony,
- odpady tekstyliów i odzieży,
- bioodpady,
- przeterminowane leki i chemikalia, z tym że przeterminowane leki z gospodarstw domowych można również przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, 
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- odpady niebezpieczne,
- odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,
- odpady popiołu i żużli z palenisk domowych.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów takich jak: odpady komunalne zmieszane, papa, wełna mineralna, wata szklana, zderzaki, rury kanalizacyjne, styropian z ocieplenia budynków. Jeden raz w roku na indywidualne zamówienie można otrzymać dwa worki big bag na odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego.


Komentarze