Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Ferie na zielono

02-03-2016, 10:41 Agnieszka Kominek

26 lutego br. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Andrzej Pilot podsumował tegoroczne zadania związane z realizacją ferii dla najmłodszych mieszkańców naszego województwa. Była to również świetna okazja do przedstawienia projektów realizowanych przez Śląski Ogród Botaniczny.

Tysiąc dzieci z naszego województwa dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mogło wyjechać na ferie do ośrodków zlokalizowanych w województwie śląskim oraz małopolskim. W tym roku Wojewódzki Fundusz na to zadanie przeznaczył blisko dwieście tysięcy złotych. Podczas turnusów organizatorzy ferii realizowali programy profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej i regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

W tym roku zadania te były realizowane między innymi przez: Żorską Akademię Koszykówki, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska zorganizował wyjazd dla ponad 770 dzieci z terenu województwa śląskiego do miejscowości czystych ekologicznie w województwie małopolskim oraz śląskim.

Podczas tygodniowych turnusów realizowane były programy profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej oraz regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej. ZHP zorganizowało aktywny i czynny wypoczynek dla najmłodszych mieszkańców naszego województwa. Poza czynnym wypoczynkiem zorganizowano również zabiegi profilaktyczno-lecznicze, wycieczki krajoznawcze, wędrówki, zajęcia sportowe oraz zajęcia i konkursy o tematyce zdrowotnej i ekologicznej, a także zorganizowano spotkania z leśnikami.

Od 1997 roku Fundusz dofinansował ZHP Chorągiew Śląską kwotą 10 694 095 zł. Środki Funduszu były przeznaczone na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i  edukacji ekologicznej. Z wyjazdów wakacyjnych skorzystało w roku 2015 około 3 800 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Spotkanie z dziennikarzami w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie było również świetną okazją do zaprezentowania placówki oraz podsumowania pierwszego roku jej działalności. Ogród w Radzionkowie jest kolejnym etapem czynnej edukacji ekologicznej prowadzonej przez Śląski ogród Botaniczny. W roku 2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował dwa zadania w radzionkowskim ogrodzie:

  • „Rozbudowa kolekcji sadowniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (etap V)  oraz założenie kolekcji lokalnie uprawianych odmian drzew owocowych w Radzionkowie (etap I)” – dotacja do kwoty 25 700,00 zł,
  • „Doposażenie Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej działającej przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie” – dotacja do kwoty 32 868,00 zł.

W konferencji prasowej obok prezesa WFOŚiGW w Katowicach Andrzeja Pilota wzięli udział burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor oraz dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Paweł Kojs.

Od 2004 roku Fundusz dofinansował Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie kwotą ponad 2 600 000 złotych. Środki Funduszu były przeznaczone na zadania z zakresu: 

  • ochrony różnorodności biologicznej, na założenie oraz rozbudowę kolekcji dendrologicznej, założenie oraz rozbudowę kolekcji sadowniczych wraz z rozbudową szkółki do rozmnażania drzew i krzewów owocowych, założenie ericarium (rośliny wrzosowate), utworzenie ogrodu edukacyjnego roślin uprawnych, warzywnych oraz zielarskich, ochronę ex situ wybranych gatunków muraw kserotermicznych poprzez długoterminową ochronę nasion w Śląskim Banku Nasion,
  • edukacji ekologicznej, na doposażenie w pomoce dydaktyczne Śląskiego Ogrodu Botanicznego, kampanie i programy edukacji ekologicznej, między innymi: „Śląski Kalendarz Ekologiczny”, „Różnorodność – potęga życia”, a także na warsztaty ekologiczne, konkursy dla dzieci, konferencje, zakup prenumeraty czasopism ekologicznych dla placówek oświatowych, oznakowanie ścieżek edukacyjnych.

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, to największy ogród w Polsce. Powstał w 2003 roku jako Związek Stowarzyszeń. W jego skład wchodzą: Województwo Śląskie, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski, Powiat Mikołowski, Powiat Raciborski, Gmina Mikołów, Gmina Radzionków, Gmina Racibórz, Gmina Lyski, Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej, Stowarzyszenie Wspólnota, Stowarzyszenie Golf Park Mikołów, Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew. Członkiem wspierającym jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA.

Misją Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest działalność na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, poprzez uprawę na swoim terenie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz ich przenoszenie z warunków uprawy do właściwych im siedlisk, zachowanie cennych, a zanikających upraw polnych i łąkowych oraz starych odmian drzew owocowych. Nie bez znaczenia jest działalność polegająca na prowadzeniu edukacji przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

 


Komentarze