Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

„Ekopracownia pod chmurką”, czyli szansa dla szkół

01-02-2023, 10:02 JO

Placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, które są zainteresowane utworzeniem „Ekopracowni pod chmurką”, powinny zacząć przygotowania do złożenia wniosku w konkursie pod tym hasłem ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nabór rozpocznie się 1 marca.

Dzięki temu programowi na terenach należących do placówek oświatowych utworzone zostaną przestrzenie dedykowane prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich.

Celem konkursu jest aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody, umacnianie i kształtowanie wrażliwości dzieci na przyrodę oraz rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Natomiast na dofinansowanie mogą liczyć zadania, które wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania terenu oraz uatrakcyjnieniu i podniesieniu poziomu zajęć dydaktycznych. Powinny one zostać zrealizowane do końca roku szkolnego 2023/2024.

Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 procent kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 70 tys. zł.

Wnioski w konkursie „Ekopracownia pod chmurką” można składać od 1 do 31 marca. Komplet dokumentów w zaklejonej kopercie należy przesłać listem poleconym, kurierem, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Funduszu pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. Wnioski można także składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Plaformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.wfosigw.katowice.pl/epuap.html.


Komentarze