Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Ekodom – moda, czy konieczność?

03-02-2016, 09:59 Agnieszka Kominek

Tempo zachodzących zmian, a także dostęp do wiedzy oraz najnowszych technologii sprawia, że stajemy się coraz bardziej świadomi naszego wpływu na otaczający nas świat. Segregujemy odpady, zdrowo się odżywiamy, myślimy o oszczędzaniu energii lub zastąpieniu jej alternatywnymi źródłami. Budując chcemy być również „eko” – od około dwóch lat na naszym rynku rośnie zainteresowanie budynkami pasywnymi lub energooszczędnymi.

Podejmując decyzję o budowie domu chcemy, aby był on wygodny, dopasowany do naszych potrzeb, ale przede wszystkim tani w utrzymaniu. Domy pasywne oraz energooszczędne charakteryzują się tym, że koszty budowy są znacznie wyższe niż przy budowie domu tradycyjnego. Odpowiednio dopasowane materiały budowlane, nowoczesne zastosowania w instalacjach sprawiają, że wydatki poniesione w ramach eko – budownictwa już w fazie projektowej mogą nas przerażać. Nie oznacza to jednak, że przed podjęciem decyzji nie powinniśmy rozważyć wszystkich za i przeciw.

Inwestycje tego typu charakteryzują się przede wszystkim wysoką stopą zwrotu. Zgodnie z wyliczeniami ekspertów wynika, że jeżeli zdecydujemy się na wybudowanie domu energooszczędnego, zastosujemy nowoczesne rozwiązania w instalacjach, wykończeniu i wyposażeniu, a także wykształcimy odpowiednie nawyki – koszt jego utrzymania możemy zmniejszyć nawet o 1000 zł.

Raczkujący rynek budownictwa energooszczędnego po roku 2021 stanie się tak naprawdę standardem. Wymusza to na nas Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”.

Eko – domy, to również odpowiedź na walkę z niską emisją. Tym bardziej uzasadniony wydaje się być fakt, że instytucje wspierające ochronę przyrody wspierają tego typu rozwiązania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od kilku lat wdraża program finansowania budowy domów energooszczędnych. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera. Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę lub zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja jest wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.
Wysokość dofinansowania w przypadku domów jednorodzinnych waha się od 30 tys. zł do 50 tys. zł. W przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych od 11 tys. zł do 16 tys. zł.

Dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie kosztów budowy lub na zakup nowego lokalu, a także na pokrycie kosztów projektu budowlanego, wykonania weryfikacji projektu budowlanego, kosztem wykonania testu szczelności budynku i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego.

Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadzą do spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego, w szczególności:
1) zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,
2) zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
3) zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej.

Nie zalicza się do nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie.

Program dotyczący dofinansowania budownictwa energooszczędnego prowadzony przez NFOŚiGW ma na celu niesienie korzyści przede wszystkim dla gospodarstw domowych. Jego głównymi założeniami są: rozwój oraz promocja eko – budownictwa poprzez dopłaty do kredytów, pokrywające część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków oraz podniesienia wartości budynków.

Na cały program Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył budżet w wysokości 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tysięcy domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Realizację programu rozpoczęto w roku 2013. Do roku 2015 alokacja środków wyniosła 100 mln zł. W latach 2016 – 2018 kwota alokacji wyniesie 200 mln zł.
Agnieszka Kominek


Komentarze