Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

„Eko-laboratorium Kopernika” w Zespole Szkół nr 6

07-12-2023, 15:48 Joanna Oreł

W naszym mieście otwarta została kolejna Zielona Pracownia, której utworzenie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. „Eko-Laboratorium Kopernika” powstało w Zespole Szkół nr 6 w Wirku. Dzięki niemu młodzież uczy się przedmiotów przyrodniczych przy wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów oraz metod.

Uczniowie zaprezentowali to w trakcie otwarcia Zielonej Pracowni (23.11), prezentując kilka doświadczeń. – Dzięki bogatej bazie dydaktycznej przyszli technicy kształcący się przede wszystkim w kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą zdobywać praktyczne umiejętności. W trakcie otwarcia młodzież zaprezentowała kilka ciekawych doświadczeń, m.in. jajko sprężynujące, wędrujące ciecze oraz lampę karbidową. Cieszę się, że uczniowie z wielkim zaangażowaniem podchodzą do zajęć i doceniają możliwości, jakie daje im korzystanie z nowoczesnej pracowni biologiczno-chemicznej – podsumowuje wiceprezydent miasta, Anna Krzysteczko.

Projekt „Eko-Laboratorium Kopernika” uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a wkład własny z budżetu zapewniło miasto. Koszt utworzenia pracowni wyniósł 60 tys. zł (48 tys. zł to dotacja z katowickiego WFOŚiGW). Pieniądze te przeznaczono na sprzęt multimedialny i nowy wystrój sali przeznaczonej na pracownię biologiczno-chemiczną.

– Wygodne ławki i krzesła, odmalowane ściany, rolety w oknach, odnowione zaplecze tworzą przyjazne i estetyczne otoczenie, a tablica interaktywna i tablet pozwalają na wykorzystanie nowoczesnych technologii i dostęp do najnowszych źródeł wiedzy z całego świata. Mikroskopy, preparaty zwierzęce i roślinne, modele anatomiczne, okulary ochronne, zestawy preparacyjne – to tylko niektóre z zakupionych pomocy stanowiących wyposażenie Zielonej Pracowni – wylicza Małgorzata Kaszuba, dyrektor ZS nr 6 im. M. Kopernika w Wirku. – Tak bogata baza dydaktyczna pozwala na szerokie działania badawcze i zapewnia m.in. przyszłym technikom kształcącym się w kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na nabywanie praktycznych umiejętności. Dzięki nowoczesnej pracowni – laboratorium możliwa jest też bardziej efektywna współpraca z Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach oraz Państwową Inspekcją Sanitarną – dodaje.

– Uczniowie zawsze są bardziej zainteresowani, kiedy mogą czegoś dotknąć, zobaczyć, czy wykonać eksperyment. Wtedy wiedza jest przekazywana bardziej intensywnie. Natomiast z perspektywy nauczyciela mogę powiedzieć, że w naszej Zielonej Pracowni zdecydowanie w inny sposób mogę prowadzić lekcje – pokazując wielu uczniom równocześnie to samo – mówi Katarzyna Marcisz, nauczyciel biologii i chemii w ZS nr 6.

Przypomnijmy, że w tym roku w ramach konkursu „Zielona Pracownia” dofinansowanie na stworzenie nowoczesnych sal lekcyjnych otrzymały także: Szkoła Podstawowa nr 23 im. J. Brzechwy w Bykowinie (Sala eliksirów), Szkoła Podstawowa nr 30 im. K. Miarki w Rudzie (Duch Lasu) i Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Nowym Bytomiu (Pracownia bio(logiczna) – serce ekologii). – Dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej w opracowanie projektu, środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i zapewnieniu wkładu własnego z budżetu miasta kolejna nasza placówka oświatowa zyskała nowoczesną pracownię. Mam nadzieję, że nauka w niej będzie dla uczniów samą przyjemnością i pozwoli na praktyczne zdobywanie umiejętności – mówi prezydent miasta Michał Pierończyk.


Komentarze