Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba

18-09-2023, 11:56 AP

7 września przypada Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba, który obchodzimy po raz czwarty. Został on ustanowiony w grudniu 2019 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu zwrócenia uwagi na problem w skali globalnej i podjęcia konkretnych działań, jakie przyczyniłyby się do poprawy jakości powietrza w różnych częściach świata. Z tej okazji przed siedzibą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach doradcy Funduszu wyjaśniali i podpowiadali jak skorzystać z dofinansowania w programie Czyste Powietrze.

– Program Czyste Powietrze to program skierowany do właścicieli, współwłaścicieli domów jednorodzinnych na terenie całego kraju. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe, ale także na cały zakres termomodernizacji, na taką kompleksową termomodernizację naszych domów – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Ważnym elementem takich przedsięwzięć jest również podniesienie świadomości społecznej na temat skali zanieczyszczeń, a także wpływających na nie czynników. Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza to dodatkowa okazja ku temu, by przypominać o codziennych sposobach minimalizowania problemu oraz jego zapobiegania, a także promować wszelkie projekty i programy, których realizacja mogłaby przynieść skuteczne rezultaty w walce ze zjawiskiem, szkodliwym dla przyrody oraz ludzkiego zdrowia i życia. Specjalne stoisko Czystego Powietrza uruchomiono na rogu ulic Plebiscytowej i Jagiellońskiej, przed siedzibą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Doradcy pomagali, wyjaśniali i podpowiadali jak skorzystać z dofinansowania w programie Czyste Powietrze.

Istnieją trzy progi dofinansowania uzależnione od wysokości dochodu uzyskiwanego przez wnioskodawcę. Aby z nich skorzystać, należy spełnić określone wymogi. – O takie dofinansowanie może ubiegać się każdy mieszkaniec naszego kraju, który osiąga dochody do 135 tysięcy złotych i jest właścicielem budynku jednorodzinnego i rozpoczął inwestycję nie wcześniej niż pół roku od wystawienia pierwszej faktury, czyli poniesienia pierwszego kosztu na tę realizację – mówi Marzenna Kapek, dyrektor ds. Programu Czyste Powietrze.

Zanieczyszczenie powietrza jest problemem globalnym, z którym borykają się wszystkie państwa. Szacuje się, że zanieczyszczonym powietrzem oddycha dziś 99% światowej populacji. Źródła zanieczyszczeń są bardzo różnorodne – od przemysłu, przez transport czy ogrzewanie domów.

Dlatego też niezwykle ważne jest podejmowanie wszelkich możliwych działań, które przyczyniłyby się do poprawy jakości powietrza. Do głównych z nich należą między innymi:
• Wymiana przestarzałych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach. Szczególnie ważna jest likwidacja pieców najstarszego typu, tak zwanych kopciuchów, jednak warto zupełnie zrezygnować z kotłów na paliwa stałe. Można zastąpić je kotłami gazowymi, pompami ciepła, a jeśli to możliwe, szczególnie warto podłączyć się do sieci ciepłowniczej, gazowej lub zbiorowego zaopatrzenia w ciepło systemowe.
• Ograniczenie transportu samochodowego na rzecz komunikacji zbiorowej czy ruchu pieszego bądź rowerowego na krótszych dystansach.
• Zazielenianie przestrzeni. Roślinność potrafi wyłapywać cząstki stałe z powietrza – silne zasklepienie powierzchni wpływa na spadek jakości powietrza, ponieważ sucha i nagrzana powierzchnia przyczynia się do zwiększenia udziału ilości pyłu i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi substancji chemicznych. Zieleń miejska wymieniana jest jako podstawowy element mający wpływ m.in. na łagodzenie temperatury w miastach czy prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi, nawet na obszarach silnie zurbanizowanych.

Istotnym wsparciem w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Polsce jest Program „Czyste Powietrze”.

W ramach Programu wdrażanego od 2018 można otrzymać dofinansowanie na modernizację swojego domu – by powietrze, którym oddychamy w naszej okolicy było jak najlepszej jakości. Dodatkowo w  Programie biorą udział banki, które w ramach Kredytu Czyste Powietrze (dotacją z Programu przeznaczona jest na częściową spłatę kapitału kredytu) oferują również swoje wsparcie. Natomiast gminy, które na swoim terenie tworzą punkty konsultacyjno-informacyjne Programu „Czyste Powietrze” służą poradą i wsparciem dla swoich mieszkańców, aby Ci mieli szansę wybrać najefektywniejsze rozwiązanie w zakresie doboru źródła ciepła i docieplenia własnego budynku przy jednoczesnym skorzystaniu z dofinansowania dostępnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

AP
Źródło: Czyste powietrze.gov.pl


Komentarze