Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Do kogo trafią ,,Zielone czeki”?

09-03-2023, 10:24 JO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach po raz kolejny rozpoczął nabór zgłoszeń w konkursie „Zielone czeki”. Kandydatury będą przyjmowane w czterech kategoriach: ,,Ekologiczna osobowość roku”, ,,Gmina przyjazna dla czystego powietrza”, „Inwestycja proekologiczna roku” oraz ,,Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”. Konkurs tradycyjnie organizowany jest z okazji przypadającego 22 kwietnia Dnia Ziemi. Do tej pory przyznanych zostało już ponad 300 „Zielonych czeków”.

„Zielone czeki” jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych konkursów w regionie, związanych z ochroną środowiska. W tym roku będzie miał on szczególną odsłonę, ponieważ obchodzony jest jubileusz 30-lecia Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska w Katowicach. –  To będzie naprawdę wyjątkowa edycja tego konkursu. Każdy, kto weźmie w nim udział, ma szansę zdobyć niepowtarzalną statuetkę „Zielonych czeków 30-lecia Funduszu”. Mogę zdradzić, że przygotowaliśmy tylko pięć takich statuetek – cztery dla każdej kategorii oraz jedną, gdyby Kapituła zdecydowała się na przyznanie w tym roku nagrody specjalnej – zapowiada Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Ostateczną decyzję, jeżeli chodzi o przyznanie nagród głównych, podejmie Kapituła (powołana przez zarząd Funduszu, licząca do 20 członków). Na zwycięzców kategorii czekają wspomniane statuetki oraz czeki o wartości 10 tys. zł. Ponadto Kapituła może zaproponować maksymalnie dwa wyróżnienia w każdej z kategorii. Nabór zgłoszeń rozpoczął się 16 lutego i potrwa do 31 marca. Natomiast ogłoszenie laureatów ma nastąpić do końca kwietnia.

Zgłoszenia kandydatur przyjmowane będą do końca marca. Uzasadnienie musi dotyczyć działalności w 2022 roku. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach, do których można zgłaszać:
• w kategorii „Ekologiczna osobowość roku”: osoby fizyczne,
• w kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza”: gminy – wiejskie, miejskie, miejskowiejskie oraz miasta na prawach powiatu,
• w kategorii „Inwestycja proekologiczna roku”: beneficjenci pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy w 2022 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych),
• w kategorii „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”: organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną.

Przypomnijmy, że pierwsze ,,Zielone czeki” przyznane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 1994 roku. Od tego czasu, na przestrzeni tych niemal 30 lat zmieniało się wiele – regulaminy, kategorie, statuetki i nagrody pieniężne. Nie zmienił się jednak prestiż nagrody, która do dzisiaj cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a otrzymują ją wyjątkowi ludzie, wyjątkowe projekty, wyjątkowe gminy, które działają na rzecz ochrony środowiska.

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl

Na zdjęciu m.in. laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu wraz z władzami Funduszu.


Komentarze