Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

„Czyste Powietrze” na tablicy

02-08-2023, 09:38 JO

Na budynku rudzkiego Urzędu Miasta umieszczona została tablica informacyjna dotycząca realizacji programu „Czyste Powietrze”. Wyświetlana jest na niej liczba złożonych wniosków o dofinansowanie oraz łączna kwota wypłaconych dotychczas dotacji w ramach ,,Czystego Powietrza”.

- Dane te będą dotyczyły przedsięwzięć realizowanych na terenie Miasta Ruda Śląska i będą aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówi Michał Pierończyk, prezydent miasta. – Działanie to jest wynikiem aneksu do porozumienia zawartego jeszcze w 2021 roku pomiędzy WFOŚiGW a miastem Ruda Śląska – dodaje.

Program „Czyste Powietrze” pozwala na uzyskanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz na kompleksową termomodernizację domu. – W naszym mieście program ten cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców, którzy dzięki zawarciu porozumienia nie muszą jeździć do Katowic, aby załatwiać formalności – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Zakupu tablicy podjął się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zajmuje się realizacją programu „Czyste Powietrze” w naszym mieście. – Za aktualizację wyświetlanych na tablicy danych będzie odpowiedzialny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którego wyznaczeni pracownicy będą wprowadzać dane po zakończonym kwartale – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Aktualnie wyświetlane są dane na koniec czerwca 2023 roku – dodaje.

Przypomnijmy, że w siedzibie MOPS-u przy ul. Markowej 20 (pokój nr 4) znajduje się gminny punkt konsultacyjno-informacyjny. Jest on czynny w poniedziałki od godz. 10 do 15, we wtorki i środy od godz. 8 do 12 oraz w czwartki w godz. 12-17.


Komentarze