Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

,,Czyste Powietrze” dla mieszkańców

20-04-2023, 10:00 Joanna Oreł

Od prawie dwóch lat w Rudzie Śląskiej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny w zakresie Programu „Czyste Powietrze”. Dotychczas za jego pośrednictwem złożono 357 wniosków o dofinansowanie. Co istotne, od nowego roku zmieniły się zasady ,,Czystego Powietrza” – m.in. podwyższone zostały progi dochodowe kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części programu.

W mieszczącym się w Nowym Bytomiu przy ul. Markowej 20 (pokój nr 4, parter) punkcie mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje o programie „Czyste Powietrze”, złożyć wniosek o dofinansowanie, zapoznać się z wymogami dotyczącymi dokumentacji niezbędnej do rozliczenia zakończonej inwestycji oraz otrzymać pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym wypełnieniu wniosku o płatność oraz skompletowaniu wymaganych załączników. Oczywiście umowy o dofinansowanie zawierane są z beneficjentami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do tej pory z poradnictwa Gminnego Punktu konsultacyjno-informacyjnego skorzystało już 1517 osób. – Najczęściej zadawane przez klientów pytania dotyczą zasad i warunków programu, rodzaju dokumentacji, jaką należy przedstawić oraz wysokości uzyskania dofinansowania i jego terminu wypłaty – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Pojawiają się również wątpliwości wśród mieszkańców, czy zbiornik LPG kwalifikowany jest do dofinansowania jako kotłownia gazowa oraz czy rozbudowa już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej podlega dofinansowaniu – dodaje.

Natomiast pojawiające się problemy na etapie składania wniosku o dofinansowanie dotyczą braku numeru księgi wieczystej, nieaktualizowania danych w księdze wieczystej, nieuregulowanego statusu prawnego budynku, czy braku obecności jednego ze współwłaścicieli przy składaniu wniosku o dofinansowanie. Z kolei przy wypełnianiu wniosku o płatność najczęstszym problemem jest brak kompletnej dokumentacji np. potwierdzenia opłacenia faktur. Dlatego też bez dwóch zdań takie miejsce było potrzebne na mapie Rudy Śląskiej. – Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny cieszy się ogromnym i niesłabnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, w związku z czym jego dalsze funkcjonowanie jest jak najbardziej zasadne, tym bardziej że efektem tej pracy jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta Ruda Śląska, co przekłada się na lepsze życie mieszkańców. Ponadto w ramach promowania programu, jako zachęta dla mieszkańców, na budynku Urzędu Miasta w najbliższym czasie powinna pojawić się tablica informacyjna zawierająca dane o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie oraz sumarycznej kwocie wypłaconych dotacji – zapowiada dyrektor Krystian Morys.

Pracownicy Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w zakresie Programu „Czyste Powietrze” (nr tel. 32 344-03-23, wew. 372) w Rudzie Śląskiej przyjmują strony: poniedziałek – godz. 10-15, wtorek – godz. 8-12, środa – godz. 8-12, czwartek – godz. 12-17.

Warto przypomnieć, że w programie „Czyste Powietrze” m.in. urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć. Zwiększono także wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części programu:

• W Części 1) Programu – do 135 tys. zł,
• W Części 2) Programu – do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
• W Części 3) Programu – do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. W dostosowaniu do ujednolicenia zasad i dostosowaniu do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS, wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany. Inne ważne zmiany w programie to: wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m sześć., w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m sześc. W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku. Program zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.


Komentarze