Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

„Ciepłe Mieszkanie” 2.0 dla gmin

25-10-2023, 21:26 JO

Do 31 stycznia przyszłego roku lub do wyczerpania budżetu przyjmowane będą wnioski w ramach programu ,,Ciepłe Mieszkanie” 2.0 realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on skierowany do gmin, a cel to wymiana kopciuchów oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Dotychczas przyjęto kilkanaście wniosków na blisko 63 mln zł i dodatkowo ponad 250 roboczych aplikacji, które są w trakcie procedowania przez wnioskodawców (dane na 18.10.23 r.).

– Po dotacje dla swoich mieszkańców na wymianę kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych –  jako pierwsze –  zgłosiły się gminy z pięciu województw: dolnośląskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego – informuje Paweł Mirowski, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Złożone przez gminy wnioski są obecnie oceniane w poszczególnych wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nabór dla gmin w programie „Ciepłe Mieszkanie” rozpoczął się 29 września i potrwa do 31 stycznia 2024 r. lub do wyczerpania miliardowego budżetu. Dlatego też cały czas mogą zgłaszać się kolejne gminy.

W ramach programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnia środki odpowiednim terytorialnie wojewódzkim funduszom, a te podpisują umowy z zainteresowanymi gminami. Później gmina ogłasza wśród swoich mieszkańców nabór wniosków. To osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, osoby posiadające ograniczone prawa rzeczowe do lokali mieszkalnych, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające 3-7 lokali.

Beneficjenci dofinansowanie mają przeznaczyć na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) oraz na zakup i montaż w ich miejsce ekologicznych źródeł ciepła. Inna opcja to podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Jeśli to zadanie zostanie wykonane, to dopuszcza się także sfinansowanie: zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonania stolarki okiennej i drzwiowej, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Z kolei w przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja przeznaczona jest na: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Program „Ciepłe Mieszkanie” składa się z czterech części. Pierwsze trzy dedykowane są osobom fizycznym, dla których obowiązują trzy poziomy dofinansowania uzależnione od dochodów oraz ostatnia, czwarta część, dla wspólnot. W drugim naborze kwoty dotacji zwiększono o ok. 10 proc. w stosunku do pierwszej edycji programu. Preferencyjne warunki (dodatkowe 5 proc. intensywności dofinansowania, co przekłada się także na wyższe dofinansowanie) przewidziano dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce (w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2022 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu). Ruda Śląska znajduje się na tej liście.

Podstawowy poziom dofinansowania – przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – to szansa na dotację do 16,5 tys. zł, nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny oraz do 35 proc. w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych (do 19 tys. zł). Podwyższone dotacje przewidziano przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym (chodzi o przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego). Wówczas można starać się o 27,5 tys. zł, do 60 proc. kosztów kwalifikowanych lub 29,5 tys. zł (do 65 proc. kosztów) jeśli to lokal z listy gmin najbardziej zanieczyszczonych. Najwyższe wsparcie otrzymają ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do jednej z czterech form zasiłku. Wówczas na przedsięwzięcie przewidziano aż do 41 tys.zł wsparcia (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) lub do 43,9 tys. zł (do 95 proc. kosztów) dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Czwarta część programu, adresowana do wspólnot mieszkaniowych, to też różne opcje dotacji, każda maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 tys. zł, jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła) oraz do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację w budynku, gdzie już jest efektywne źródło ciepła.

źródło: www.gov.pl/web/nfosigw
Foto: czystepowietrze.gov.pl


Komentarze