Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Cel – jak najlepsza segregacja

12-01-2024, 14:19 Joanna Oreł

W tym roku wymagany do osiągnięcia poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wzrośnie do 45 proc. w porównaniu do 35 proc. z 2023 r. Czy w Rudzie Śląskiej udało się zrealizować cel z ubiegłego roku? Na razie znane są dane, jeżeli chodzi o odpady odebrane i zebrane od stycznia do końca listopada 2023 roku, a pełne dane znane będą w pierwszym kwartale tego roku. Przy tej okazji przypominamy zasady, jakie obowiązują, jeżeli chodzi o segregację odpadów w naszym mieście.

Według danych na koniec listopada 2023 r. w Rudzie Śląskiej zebrano 50,1 tys. ton odpadów. Największą ich część, bo ponad 25 tys. ton, stanowiły odpady zmieszane, ponad 7,1 tys. ton to biomasa, a 4,2 tys. ton to gruz. Poza tym zebrano ponad 6 tys. ton odpadów wielkogabarytowych oraz 1,2 tys. ton popiołu. W puli odpadów, które zebrano w mieście w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2023 r., znalazło się też ponad 2 tys. ton szkła, 2,2 tys. ton plastiku oraz 1,6 tys. ton papieru.

Firmy odbierające odpady komunalne w naszym mieście mają obowiązek do końca stycznia złożyć roczne sprawozdanie na temat odebranych śmieci oraz ilości odpadów przekazanych do recyklingu. – Mając dane z tych sprawozdań, jesteśmy dopiero wtedy w stanie wyliczyć poziom segregacji (poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych). Złożone sprawozdania są weryfikowane przez pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami i do 31.03.2024 r. prezydent miasta jest obowiązany złożyć m.in. marszałkowi województwa roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – wyjaśnia Jacek Morek, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki komunalnej. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papier (pojemnik lub worek niebieski)

Wrzucamy: gazety, katalogi, zeszyty, książki, kartony i tekturę.
Nie wrzucamy: zatłuszczonego papieru (np. po maśle, margarynie), opakowań wielomateriałowych (kartony, np. po mleku), worków po cemencie, gipsie, tapet, zużytych artykułów i papierów higienicznych (np. pieluch typu- „pampers” lub jednorazowych podkładów).

Metale i tworzywa sztuczne (pojemnik lub worek żółty)

----------------

Wrzucamy: zgniecione butelki (typu PET), zgniecione zakręcone butelki po żywności (np. po oleju, chemii gospodarczej), plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, margarynie, serach, wędlinach), woreczki foliowe, reklamówki, zgniecione, odkręcone opakowania wielomateriałowe (kartony np. po mleku, sokach typu tetra-pak), puszki po konserwach, napojach, zakrętki ze słoików, metalowe kapsle, plastikowe zakrętki, drobny złom metalowy, doniczki plastikowe, opakowania plastikowe (buteleczki) po lekarstwach, drobne zabawki (np. klocki plastikowe), kasety video, płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe.
Nie wrzucamy: tworzyw piankowych, styropianu, gumy, kauczuku, opon samochodowych, opakowań po olejach silnikowych, smarach, puszek i opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, opakowań po aerozolach (np. po dezodorantach, środkach owadobójczych), baterii, paneli i innych elementów budowlanych z tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych z tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu AGD i RTV.

----------------

Szkło (pojemnik lub worek zielony)

Wrzucamy: kolorowe i przezroczyste butelki i słoiki po napojach i żywności, kolorowe i przezroczyste szklane opakowania po kosmetykach, lekarstwach, przezroczyste szklanki, kieliszki.
Nie wrzucamy: kryształów, naczyń żaroodpornych, ceramiki, porcelany, żarówek, świetlówek, szkła zbrojonego.

----------------

Bio (pojemnik lub worek brązowy z opisem BIO)

Wrzucamy: odpady ogrodowe (np. chwasty, liście, trawę, rośliny, ziemię do kwiatków, rozdrobnione gałęzie), odpady po owocach i warzywach, stałe resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, skorupki z jajek, łupiny orzechów, fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi, odpady po domowych pupilach (np. trociny, siano).
Nie wrzucamy: płynnych resztek jedzenia, resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego (np. odpadki z mięsa, kości, ryb), żywności przetworzonej (np. w wyniku gotowania, smażenia, itp.), psich odchodów, żwirku po kotach.

----------------

Odpady zmieszane (pojemnik lub czarny worek)

Wrzucamy: odpady higieniczne (np. pampersy), ceramikę, naczynia żaroodporne, talerze, opakowania po lekarstwach typu blister (listki po tabletkach), opakowania po aerozolach (np. po dezodorantach), worki z odkurzacza, tacki styropianowe po żywności, styropian (małe ilości, w przypadku większych ilości należy zawieźć do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego (np. odpadki z mięsa, kości, ryb).
Nie wrzucamy: przeterminowanych leków, baterii, świetlówek, zużytego sprzętu AGD i RTV, zużytych gaśnic, odpadów wielkogabarytowych.

----------------

Odpady popiołu i żużlu z palenisk domowych (pojemnik czerwony lub czarny z czerwoną klapą) – do pojemnika wrzucamy wystudzony popiół i żużel z palenisk domowych.

----------------

Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych – na indywidualne zamówienie złożone w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkaniec otrzyma dwa worki BIG-BAG lub mieszkańcy dostarczają je do Gminnego PSZOK-u.

Wrzucamy: gruz, ceramikę, połamane w kawałki płyty kartonowo-gipsowe.
Nie wrzucamy: folii, drewna, pianek, styropianu, tapet, zużytych opakowań po materiałach budowlanych (np. po cemencie, gipsie, kleju), opakowań po farbach i lakierach.

----------------

Ponadto do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Noworudzka 8 w dzielnicy Ruda) można nieodpłatnie przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady tekstyliów i odzież, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, odpady problematyczne (np. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, świetlówki i kleje), odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, odpady popiołu i żużlu z palenisk domowych, odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym (igły i strzykawki).

----------------

Aby pomóc w wyrobieniu lub utrwaleniu wśród mieszkańców nawyków dotyczących odpowiedniej segregacji śmieci, pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami UM w ubiegłym roku prowadzili m.in. zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach oraz zorganizowano zwiedzanie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. – Miasto zleciło również przygotowanie materiałów edukacyjnych, takich jak m.in. gra Eko Piotruś, ekologiczne Memory, ulotki i plakaty dotyczące selektywnego zbierania biomasy, które rozdane będą m.in. uczestnikom akcji Sprzątania Świata i konkursów ekologicznych. Ponadto pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami uczestniczyli w jesiennej turze spotkań prezydenta miasta w dzielnicach, celem edukacji w zakresie segregacji śmieci – wylicza wiceprezydent Jacek Morek.

----------------

Szczegóły dotyczące poprawnej segregacji oraz terminy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.rudaslaska.pl w zakładce Dla mieszkańca/Odpady komunalne oraz w aplikacji Eco Harmonogram.

Foto: Pixabay.com, arch. 


Komentarze