Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

30-lecie katowickiego Funduszu

05-04-2023, 11:00 Joanna Oreł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach obchodzi w tym roku 30-lecie swojego istnienia. Z okazji tego jubileuszu w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się uroczysta gala, podsumowująca działalność WFOŚiGW, a zasłużeni pracownicy Funduszu otrzymali odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaki honorowe, przyznane przez ministra klimatu i środowiska.

Początki katowickiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to rok 1993. Instytucja ta początkowo przeznaczała środki między innymi na modernizację nieekologicznych zakładów i rekultywację terenów. - „O ile przez lata głównym beneficjentem Funduszu był właśnie wielki przemysł, samorządy czy spółdzielnie mieszkaniowe, o tyle dziś są nimi zarówno te podmioty, jak również prywatni właściciele domów i mieszkań (którzy mogą skorzystać z dofinansowania na wymianę tzw. kopciucha, czy kompleksową termomodernizację domów w ramach takich programów jak „Czyste powietrze” albo na budowę przydomowych zbiorników retencyjnych – program „Moja woda”, czy też przydomowych oczyszczalni ścieków – program „Przydomowa oczyszczalnia”). Ale to również strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, do których kierujemy szereg programów na modernizację wyposażenia oraz termomodernizację obiektów straży pożarnej” – można przeczytać w podsumowaniu tych 30 lat.

Oprócz tego WFOŚiGW w Katowicach od 30 lat wspiera instytucje publiczne, gminy oraz organizacje pozarządowe, a także szkoły z terenu województwa śląskiego, które od ośmiu lat mogą korzystać z dofinansowania na tworzenie nowoczesnych pracowni przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych, czy geologicznych w ramach programu „Zielona Pracownia”. To również współpraca z uczelniami, dzięki której już od siedmiu lat nad naszymi głowami lata balon mobilnego laboratorium ULKA (Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery), badając stan jakości powietrza.

Katowicki Fundusz nie zwalnia jednak tempa. W tym roku ogłoszono bowiem siedem nowych programów, które znalazły się w ofercie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Są to: „Zielona przestrzeń”, „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”, „Przydomowa oczyszczalnia”, „Zielono-niebieska infrastruktura”, „Bezpieczny Strażak”, „Eko Remiza” oraz „Ekopracownia pod chmurką”.

Uroczysta gala z okazji 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odbyła się w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Uświetnił ją koncert Kasi Moś wraz z Aukso Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy.

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl
Foto: Materiały WFOŚiGW w Katowicach

 


Komentarze