Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

"Śmiecą przykładem"

17-09-2014, 10:00 Agnieszka Kominek

Od samego początku reformy śmieciowej jak mantra powtarza się, że brakuje specjalistycznych zakładów do kompleksowego przetwarzania odpadów. Co z tego, że ludzie chcą segregować odpady i pozbywać się ich w sposób legalny, skoro nie ma możliwości dalszego ich zagospodarowania.


8 września br. w Sosnowcu został otwarty kolejny w naszej aglomeracji Zakład, który ma kompleksowo zająć się odpadami wytwarzanymi m.in. przez mieszkańców tego miasta.

 

O tym, że Zakład ma powstać myślano w Sosnowcu dużo wcześniej, jeszcze zanim w życie wyszła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W czerwcu 2008 roku udało się podpisać „pre-umowę” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a  Gminą Sosnowiec. Podpisanie „pre-umowy” miało na celu określenie niezbędnych warunków aplikowania o środki UE, po spełnieniu których możliwe było podpisanie z Beneficjentem późniejszej umowy o dofinansowaniu.

 

Budowa Zakładu oraz samo przygotowanie projektu można pokazać jako wzorcowy model projektowania i budowania tego typu zakładów. Wiadomo, że zakłady zajmujące się kompleksową gospodarką odpadami, ba zakłady ogólnie zajmujące się odpadami dość często obarczane są sprzeciwami społeczeństwa wynikającymi m.in. z obawy przed sąsiedztwem firmy, która jest dość uciążliwa ze względu na odory, hałas, itp.

 

W sosnowieckim projekcie od samego początku mieszkańcy byli informowani, na licznych spotkaniach  o wszystkim czego miała dotyczyć inwestycja. O postępach robót mieszkańcy mogli również dowiadywać się ze strony Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu.

 

Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu kosztowała ponad 57 mln złotych. Nowoczesny Zakład spełniający wszelkie normy ekologiczne to jeden z elementów Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”. Koszt realizacji całego projektu to 101 mln zł, około 54 mln zł z tej kwoty stanowią środki unijne przyznane w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją wdrażająca dla Programu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Otwarty w Sosnowcu zakład będzie w stanie przyjąć 93 tys. ton odpadów komunalnych do przerobienia. Dzięki segregowaniu, przetwarzaniu i zagospodarowaniu zmniejszy się o prawie 50% ilość odpadów trafiających na składowisko, a tym samym składowanie nie będzie już stanowiło podstawowej metody ich zagospodarowania.

 

Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przyczyniła się do zagospodarowania terenów poprzemysłowych oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Gmina Sosnowiec poprzez własne składowisko odpadów oraz instalacje do ich przetwarzania i unieszkodliwiania stworzyła kompleksowy system gospodarki odpadami. Dzięki realizacji Projektu, który obejmował wykonanie sortowni, kompostowni i składowiska, Gmina będzie w stanie przyjąć i ekologicznie zagospodarować cały strumień odpadów pochodzący z terenu Sosnowca. Spełnione zostaną także wymogi unijne w zakresie zwiększenia udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów. Zmniejszona zostanie ilość odpadów deponowanych na składowisku, zredukowana zostanie ilość odpadów ulegających biodegradacji oraz osiągnięte zostaną poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

 

Sosnowiecki Zakład jest przykładem tego jak fachowo i dobrze można zrealizować zaplanowany projekt. Dzięki tego typu inwestycjom widzimy, że unijne środki wykorzystywane są w sposób racjonalny, z myślą o społeczeństwie.

 

By zobaczyć całą stronę wystarczy kliknąć powyższe zdjęcie.

 


Komentarze