Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

ZMIANY W OŚWIACIE

09-02-2012, 21:05 Robert Dłucik

Rozwiązanie dwóch zespołów szkół ponadgimnazjalnych, otwarcie zawodowej szkoły górniczej oraz likwidacja 12 placówek nie prowadzących od lat naboru – tak w skrócie wygląda program zmian organizacyjnych w rudzkiej oświacie przyjęty przez radnych podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Założenia i kierunki tegoż programu zostały przedstawione przez władze miasta.


Porządek czwartkowego posiedzenia przewidywał jeden główny punkt: rozpatrzenie uchwał zmieniających sieć rudzkich szkół ponadgimnazjalnych. O tym, że obrady będą długie i chwilami dosyć burzliwe było wiadomo już po lutowym posiedzeniu Komisji Oświaty, które trwało – bagatela! – sześć godzin.

Kontrowersji nie wzbudziły projekty dotyczące likwidacji kilku techników uzupełniających i liceów profilowanych – w tych placówkach od lat nie ma naboru i decyzja była tylko formalnością.

„Schody” zaczęły się dopiero przy projekcie uchwały o zamiarze utworzenia Zespołu Szkół nr 5, w składzie którego znajdą się: Technikum nr 3 (z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Halembie), wireckie Gimnazjum nr 13 oraz nowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, kształcąca przyszłych górników. Część radnych wyrażała obawy, że taki konglomerat młodzieży w „trudnym wieku” może okazać się niebezpieczny.

Najdłużej debatowano jednak nad losem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Decyzję o zamiarze likwidacji tamtejszego technikum i zawodówki uzasadniono stale malejącą liczbą uczniów i klas (co w konsekwencji pociągnęłoby za sobą konieczność redukcji etatów nauczycieli) oraz wykorzystaniem budynku szkoły niespełna w 50 procentach.

Projekt uchwały przeszedł stosunkiem głosów: 12 – za, 9 – przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Technikum nr 4 zostanie włączone do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Wirku, natomiast Zasadnicza Szkoła Zawodowa będzie przeniesiona do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Nowym Bytomiu.

Rozczarowana takim wynikiem głosowania była grupa nauczycieli „Tołstoja” obecna na sali sesyjnej. Wprawdzie radni podjęli na razie tak zwaną uchwałę intencyjną, ale w praktyce oznacza to „zielone światło” dla rozwiązania placówki.

- Naszym celem jest zracjonalizowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i zrobienie tego w spokojny sposób. To był naprawdę ostatni moment żeby połączyć te szkoły – przekonywała Anna Krzysteczko, Zastępca Prezydenta Miasta.

Budynek po ZSP nr 4 ma zostać przeznaczony na mieszkania komunalne. Natomiast w budynku po ZSP nr 3 władze Rudy Śląskiej planują utworzenie Oświatowego Centrum Hotelarsko – Gastronomicznego, prowadzonego przez rudzkie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego.

Więcej o sesji RM w gazetowym wydaniu „Wiadomości Rudzkich”.


Komentarze


10-02-2012, 22:09
Gość napisał(a):

A może by tak W.R. nie tylko bazowąły na informacjach z sesji , w szczególnosci prezentacji p. wiceprezydent. Może by sie ktos pofatygował do szkoły i nauczycieli i z dziennikarską rzetelnościa opisał, to co mają do powiedzenia nauczyciel? Debata, dialog, rozmowy, konsultacje - to mrzonki. Likwidacja szkoły "w bialych rękawiczkach" I to się nazywa demorkacja i etyczne dzialanie władzy?