Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Wizyty w dzielnicach zakończone

15-05-2018, 13:27 Joanna Oreł

Spotkania w Kłodnicy oraz w Bykowinie były ostatnimi w ramach wiosennego cyklu. W sumie w 14. edycji dzielnicowych wizyt wzięło udział ponad 360 osób, które zadały ok. 260 pytań. Te w Kłodnicy dotyczyły głównie składowania osadów pościekowych na terenach po byłej elektrowni Halemba, czy braku kanalizacji przy niektórych ulicach. Także mieszkańcy Bykowiny zwrócili uwagę na brak kanalizacji deszczowej przy ul. Katowickiej i zgłaszali sugestie odnośnie m.in. miejsc parkingowych.

Podczas ósmego spotkania w wiosennej turze mieszkańcy Kłodnicy pytali m.in. o to, co dalej będzie z terenem po elektrowni Halemba. – Dla mnie wiarygodność firmy, która jest właścicielem tego terenu, jest zerowa. Opinia Państwowej Inspekcji Środowiska jest druzgocąca, dlatego wnieśliśmy sprawę do prokuratury. Firma nie przestrzegała decyzji marszałka w zakresie składowania osadów pościekowych. Co więcej, złożyła wniosek o rozszerzenie zakresu możliwych do składowania odpadów. Decyzja marszałka jest negatywna w tym zakresie i będzie on występował do ministra o skrócenie czasu składowani tych osadów – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Mejer. – My zmienimy plan zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, że w miejscu tym nie będzie można składać osadów – dodała prezydent Grażyna Dziedzic. – Będą to przede wszystkim tereny zielone. Ewentualnie niskie budownictwo mieszkaniowe – mówiła.

Mieszkańcy dopytywali także o budowę kanalizacji przy ul. Studziennej. – Na początku ubiegłego roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i niedawno otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Jeszcze w tym roku przeprowadzona zostanie procedura przetargowa na wykonanie kanalizacji wzdłuż ulicy Studziennej, Pułaskiego, Szczudlaka i Kłodnickiej od ul. Kaczmarka do kopalni – zapowiedział Wojciech Sieja, wiceprezes ds. technicznych PWiK w Rudzie Śląskiej.

O kanalizacji mówili także uczestnicy dziewiątego, a zarazem ostatniego spotkania, które odbyło się w Bykowinie. – Po ulewach, a szczególnie tej ostatniej, woda stoi na ulicy Katowickiej – zgłaszał jeden z mieszkańców. – Problem polega na tym, że wzdłuż ulicy Katowickiej nie ma kanalizacji deszczowej. Jednak najpierw musimy wybudować zbiornik retencyjny. Około 2020 roku mamy zamiar przystąpić do budowy tego zbiornika i pierwszych prac nad kanalizacją – zapowiedział Krzysztof Mejer.

Padła także propozycja stworzenia parkingu na przedłużeniu ul. Zgrzebnioka. – W tym roku w Bykowinie powstanie parking przy ul. Szramka, niedawno duży parking wybudowaliśmy przy ul. Gwareckiej – wyliczała Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów UM.

Mieszkańcy pytali także o funkcjonowanie ogródków rekreacyjnych w kontekście m.in. wywozu śmieci. – W Państwa przypadku musicie założyć stowarzyszenie, w którym zostanie wyznaczony jeden człowiek odpowiedzialny za kontakty z nami – wyjaśnił Krzysztof Mejer.

 


Komentarze