Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Rudzki Festiwal Ekologiczny

12-06-2017, 12:08 admin

W Szkole Podstawowej nr 24 w Halembie odbył się III Rudzki Festiwal Ekologiczny „Zielona Placówka”. Festiwal jest podsumowaniem całorocznych poczynań placówek w zakresie troski o ziemię oraz otaczające środowisko dla dobra własnego oraz przyszłych pokoleń.

– Myślą przewodnią programu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa już od najmłodszych lat. Nieodzownym elementem tej edukacji jest współpraca z rodziną, a także sąsiadującymi instytucjami i zakładami pracy – tłumaczy Joanna Stawicka, koordynatorka programu.

Jego zadaniem było wdrażanie do tego, aby realizatorzy rozumieli, że należy dbać o otaczające nas środowisko, znali zasady segregacji śmieci i dostrzegali cel tego działania, rozpoznawali pojemniki do segregacji odpadów, reagowali na niewłaściwe zachowania wobec środowiska przyrodniczego, a także angażowali w ochronę środowiska osoby z najbliższego otoczenia.

W tym roku certyfikaty zaświadczające promowanie postaw proekologicznych w ramach programu „Zielona Placówka" otrzymały następujące placówki oświatowe z Rudy Śląskiej:

 • Miejskie Przedszkole nr 4
 • Miejskie Przedszkole nr 12
 • Miejskie Przedszkole nr 25
 • Miejskie Przedszkole nr 30
 • Miejskie Przedszkole nr 37
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 13
 • Szkoła Podstawowa nr 24
 • Zespół Szkół nr 4 Specjalnych
 • Przedszkole nr 5 z Mikołowa
 • Szkoła Podstawowa nr 22 z Katowic

Certyfikaty zostały przyznane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia".

 


Komentarze