Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Radni powrócili na obrady

01-09-2017, 11:46 Agnieszka Lewko

Po wakacyjnej przerwie radni powrócili na salę obrad. Podczas XLVI Sesji Rady Miasta Ruda Śląska, która odbyła się w czwartek (31.08) rudzcy radni podjęli kolejne uchwały. Najważniejszymi z uchwał, nad którymi debatowali były te dotyczące zmiany oraz nadania nowych nazw niektórych rudzkich ulic, a także dokapitalizowania Szpitala Miejskiego. Wszystkie projekty uchwał przedstawione na powakacyjnej sesji zostały przyjęte przez Radę Miasta.

Na początku sesji radna Sejmiku Województwa Śląskiego zapoznała radnych z bieżącymi pracami sejmiku, a wiceprezydent Krzysztof Mejer przedstawił sprawozdanie z działalności prezydenta miasta z ostatnich dwóch miesięcy, w którym była mowa m.in. o: budowie stadionu lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej i  kolejnego odcinka trasy N-S, a także przebudowie ul. Górnośląskiej oraz mostu na ul. Piastowskiej. Wspomniał także o nowej siedzibie biblioteki na dworcu w Chebziu, rozbudowie Muzeum Miejskiego, dofinansowaniu do zakupu autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i termomodernizacji rudzkich placówek oświatowych.

Podczas sesji poinformowano również o negatywnej decyzji wydanej przez Miasto Ruda Śląska na budowę zakładu przetwarzania odpadów na terenie dawnej elektrowni Halemba.  Zakład miał być zlokalizowany kilkaset metrów od zabudowań przy ul. Wiśniowej i Mikołowskiej w Halembie - Starej Kuźnicy i produkować granulat cementowy, beton oraz mieszanki cementowo-żużlowo-kruszcowe. – Brak decyzji środowiskowej z naszej strony blokuje inwestorowi staranie się o kolejne decyzje. Niezwykle istotne jest również to, iż sami mieszkańcy mocno sprzeciwili się budowie instalacji w tym miejscu – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Ważną uchwałą podjętą przez radnych była uchwała dotycząca zmiany lub nadania nowych nazw rudzkich ulic. Od tej pory w mieście nie będzie ulic: Gwardii Ludowej, Aleksandra Kowalskiego – Olka i Związku Młodzieży Polskiej. Ich patronami będą teraz odpowiednio: Witold Pilecki, Henryk Sławik i Jan Karski. Z kolei trzy ulice zyskają nazwy: Romantyczna, Orzechowa i Stanisława Lema.

Natomiast dzięki podjęciu uchwały o dokapitalizowaniu Szpital Miejski otrzyma ponad 3,3 mln zł z budżetu miasta na kolejne inwestycje. Wśród podjętych uchwał znalazły się także projekty dotyczące zmian i przeniesień w budżecie miasta oraz przekazania majątków gimnazjów zgodnie z reformą oświaty do szkół podstawowych.


Komentarze