Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Przestój na Piastowskiej

07-06-2017, 10:42 Joanna Oreł

Kilka dni temu miasto wypowiedziało umowę projektantowi przebudowy ulicy Piastowskiej w Rudzie. A to dlatego, że choć ten pierwotnie podpisał drobne zmiany w projekcie budowy mostu, który powstał w ramach inwestycji, gdy przyszło do wydania zgody na jego otwarcie, powiedział nie. Powód? Niezgodność z projektem. Inwestycja stanęła więc w miejscu, a miasto szuka nowego projektanta. 

Przypomnijmy – w styczniu tego roku przy ul. Piastowskiej rozpoczęto rozbiórkę torów, po których kursował zlikwidowany tramwaj nr 18 oraz budowę nowego mostu o szerokości 16 m i długości 12 m w miejscu dotychczasowego przepustu nad Potokiem Julka, który był już w opłakanym stanie. Na czas remontu wprowadzono objazd, który miał obowiązywać do 2 czerwca, ale kierowcy nadal muszą jeździć przez ul. Sobieskiego, by ominąć remontowany odcinek.

– W połowie kwietnia firma, która zajmowała się rozebraniem i budową nowego mostu, po prostu przestała budować i odjechała, a my nadal nic nie wiemy kiedy prace zostaną wznowione. Największym problemem jest natężenie ruchu na ulicy Sobieskiego, ponieważ tędy prowadzi objazd i nie można w spokoju przejść na drugą stronę ulicy do sklepu – skarży się pan Tomasz, mieszkaniec Rudy.

Jak tłumaczą urzędnicy, dokładnie 26 kwietnia wykonawca zakończył budowę mostu oraz nawierzchni na jednym pasie ruchu i złożył wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie zgody na użytkowanie mostu. To z kolei miało otworzyć drzwi do rozpoczęcia kolejnych prac, czyli m.in. wykonania kanalizacji deszczowej oraz robót drogowych na drugim pasie ruchu. – 16 maja 2017 r. PINB powiadomił o konieczności uzupełnienia wniosku o oświadczenie projektanta o wprowadzeniu nieistotnych zmian w projekcie. Pomimo, że projektant zaakceptował w trakcie realizacji mostu wprowadzone zmiany wpisem do Dziennika budowy, odmówił podpisania oświadczenia do PINB – wyjaśnia Barbara Mikołajek-Wałach, naczelniczka Wydziału Dróg i Mostów.

Dokładnie chodzi o długość pali, które były wbijane pod budowę mostu. W projekcie została ona określona na 14 metrów, ale podczas prac okazało się, że długość ok 12,5 m jest wystarczająca, bo dalej natrafiono na skałę, która – jak stwierdzono – jest wystarczająco trwała, by podtrzymać most. I projektant pierwotnie zgodził się na to i podpisał takie zmiany. – Wielokrotne wezwania projektanta do wypełniania swoich obowiązków wynikających z podpisanej umowy na pełnienie nadzoru autorskiego nie odniosły żadnych skutków. Projektant nie podjął swoich obowiązków – podkreśla Mikołajek-Wałach. – W związku z powyższym 29 maja 2017 r. została rozwiązana w trybie natychmiastowym umowa z projektantem, co umożliwia zamawiającemu zawarcie umowy na wykonawstwo zastępcze z innym Przestój na Piastowskiej Kilka dni temu miasto wypowiedziało umowę projektantowi przebudowy ulicy Piastowskiej w Rudzie. A to dlatego, że choć ten pierwotnie podpisał drobne zmiany w projekcie budowy mostu, który powstał w ramach inwestycji, gdy przyszło do wydania zgody na jego otwarcie, powiedział nie. Powód? Niezgodność z projektem. Inwestycja stanęła więc w miejscu, a miasto szuka nowego projektanta. uprawnionym projektantem – zapowiada.

Czy to oznacza przedłużenie się remontu? Owszem, ale tylko o dwa miesiące. – W zaistniałej sytuacji, po wyborze projektanta zastępczego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu mostowego z PINB, zakończenie robót i przywrócenie przejezdności ulicy Piastowskiej planowane jest na lipiec 2017 r. – zapowiada Barbara Mikołajek-Wałach.

Przypomnijmy także, że w ramach przebudowy zdemontowane zostały tory tramwajowe po nieistniejącej linii nr 18, za którą kursuje autobus nr 118. Prace wykonano na razie na odcinku ok. 100 metrów, ale na tym nie koniec. – Pozostałe torowisko tramwajowe od wiaduktu pod torami PKP do granicy miasta zostanie zlikwidowane w ramach przebudowy ulicy Piastowskiej, która realizowana będzie w 2018 roku – podkreśla Barbara Mikołajek-Wałach.


Komentarze