Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Jak ma wyglądać pl. Niepodległości?

14-06-2017, 07:39 admin

Zachowanie dotychczasowych drzew, odtworzenie historycznych alejek, instalacja nowego oświetlenia i monitoringu, a także budowa kawiarenki - to główne założenia rewitalizacji Placu Niepodległości w Rudzie Śląskiej - Goduli. Podczas warsztatów konsultacyjnych z mieszkańcami zaprezentowano uaktualnioną koncepcję zagospodarowania tego miejsca oraz pierwsze efekty prac nad dokumentacją projektową.

- Od momentu powstania, czyli od 1929 roku, planty nie były poddawane rewitalizacji, w związku z czym doszło do degradacji technicznej i przestrzennej – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Myślę, ze planowane prace przywrócą piękno tego miejsca. Po liczbie mieszkańców korzystających z uroków innych rudzkich parków widzimy, że przywracanie do życia takich miejsc jest zasadne i oczekiwane przez rudzian – dodaje.
Koncepcja przebudowy pl. Niepodległości, która jest efektem ubiegłorocznych warsztatów z mieszkańcami, zakłada wydzielenie dwóch stref na placu. – Pierwsza z nich, znajdująca się od strony przystanku autobusowego, miałaby charakter reprezentacyjny. To tu zlokalizowany zostałby budynek projektowanej kawiarni oraz zainstalowane wodne tryskacze. Druga część, zdecydowanie większa, miałaby charakter rekreacyjny. Zostaną tu odbudowane alejki, a także utworzona zostanie instalacja odwołująca się do bogatej historii dzielnicy – podkreśla dr inż. arch. Marek Janik, który koordynuje prace zespołu ekspertów przygotowujących koncepcję zagospodarowania placu.

Mieszkańcy podczas warsztatów zapoznali się z gotową koncepcją oraz mogli ujrzeć pierwsze efekty prac nad dokumentacją projektową. Proponowali także jeszcze pewne rozwiązania, m.in. wskazali miejsce pod montaż stojaków rowerowych, zgłosili także postulat uporządkowania po przebudowie placu zasad parkowania busów, które aktualnie mają w rejonie placu wyznaczone miejsce do postoju.

Jednym z najważniejszych z punktu widzenia mieszkańców założeń dotyczących przebudowy pl. Niepodległości jest zachowanie drzew rosnących na placu. – Są one niewątpliwie bogactwem tego miejsca. Dlatego w projekcie zostaną one wyeksponowane. Pojawią się wokół nich ławeczki, część z nich chcemy również podświetlić. Planujemy również uporządkowanie pozostałej zieleni oraz ewentualne nowe nasadzenia – wylicza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

W północnej części placu, oprócz budynku kawiarni oraz zainstalowanych tryskaczy, zaplanowano instalację małego budynku, w którym miałoby się znaleźć w pełni zautomatyzowane WC. Ta część placu z uwagi na to, że byłaby utwardzona, mogłaby też w przyszłości być wykorzystywana pod organizację wystaw lub jarmarków. Natomiast cała przestrzeń placu wzbogacona ma być nowymi ławkami oraz energooszczędnym oświetleniem. Plac objęty ma zostać monitoringiem, ponadto pojawiła się również propozycja ogólnodostępnego wi-fi.

Ważną częścią koncepcji rewitalizacji godulskich plant jest nawiązanie do historii. W części skwerowej placu ma być zainstalowana ławeczka z rzeźbą Karola Goduli, z którego postacią tak bardzo jest związana ta dzielnica miasta. Dodatkowo w miejscu aktualnie nieczynnej fontanny miałaby powstać instalacja roboczo nazwana „godulskim światowidem”. - Miałaby ona charakter edukacyjny. Mogłaby pokazywać kierunki lokalizacji obiektów przemysłowych, dawne rozplanowanie terenu, modele zakładów, archiwalne zdjęcia dostępne przez aplikację – wylicza dr inż. arch. Agnieszka Bugno – Janik z zespołu ekspertów przygotowującego koncepcję architektoniczną.

Autorzy koncepcji chcąc rozwijać edukacyjny i historyczny wymiar przyszłej inwestycji szukają osób związanych z Godulą, które mają wiedzę historyczną o tej dzielnicy lub dysponują archiwalnymi materiałami. Osoby te mogą kontaktować się z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta UM Ruda Śląska pod adresem mailowym: media@rudaslaska.pl.

Rozpoczęte prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej mają się zakończyć do 31 sierpnia br. Gotowy projekt budowlany będzie już podstawą do wykonania inwestycji. Jej realizacja, w zależności od wartości prac, mogłaby się rozpocząć nawet w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że koncepcja przebudowy pl. Niepodległosci w ubiegłym roku wygrała konkurs „Mikroprzestrzenie miejskie 2016” organizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz katowicki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jego celem było opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranych tzw. przestrzeni problemowych w czterech miastach: Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Jastrzębiu-Zdroju i Żorach. Dla każdej z czterech uczestniczących w projekcie przestrzeni powołane zostały cztery zespoły projektowe. Tworzyli je specjaliści z zakresu architektury, urbanistyki, ekonomii i socjologii.

Warunkiem wykorzystania opracowanej koncepcji było zaangażowanie zespołu w pracy nad projektem budowlanym. Od początku realizacji tego projektu w prace nad nim zaangażowani zostali mieszkańcy. Podczas pierwszych warsztatów konsultacyjnych, które odbyły się jesienią ubiegłego roku mieszkańcy wskazywali kierunki zagospodarowania tego miejsca. To one były podstawą do opracowania koncepcji.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze