Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

500 + wnioski na nowo

01-08-2017, 08:34 UM Ruda Śląska

Od 1 sierpnia br. można składać wnioski o wypłatę świadczeń wychowawczych na nowy okres w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Wypłata dotychczasowego świadczenia kończy się 30 września. Aby utrzymać wsparcie finansowe „500+” należy ponownie złożyć wniosek, który obejmie okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Wnioski mieszkańców Rudy Śląskiej będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 7 sekcjach pracowników socjalnych działających na terenie miasta oraz w magistracie. Będzie je można również przesłać pocztą oraz przez Internet.

Podstawowe zasady wypłacania świadczenia „500+” nie zmieniają się. - Pieniądze z programu „Rodzina 500+” przysługują każdej rodzinie wychowującej co najmniej dwoje nieletnich dzieci. Dostaną one, bez względu na osiągane dochody, po 500 złotych na drugie i każde kolejne dziecko – przypomina Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. - Wsparcie finansowe można otrzymać też na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł „na rękę”. W przypadku, jeżeli rodzina wychowuje dziecko niepełnosprawne, próg ten wynosi 1200 zł netto – dodaje dyrektor.

Zmiany w ustawie, istotne dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, dotyczą m.in. rodziców samotnie wychowujących dzieci. Do wniosku będą musieli dołączyć wyrok zasądzający alimenty na dziecko od drugiego rodzica, ugodę alimentacyjną, postanowienie o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub dokument potwierdzający brak alimentów w przypadkach gdy: ojciec dziecka jest nieznany, jedno z rodziców nie żyje, powództwo o ustalenie świadczenia zostało oddalone, sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub dziecko jest pod naprzemienną opieka obojga rodziców. Co ważne, doprecyzowano w ustawie przepis dotyczący opieki naprzemiennej, która powinna być sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach (potwierdzona wyrokiem sądu). Wówczas świadczenie wychowawcze przyznane zostanie każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.

Wprowadzono również nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Jeżeli wnioskodawca rozwiąże umowę i w ciągu trzech miesięcy podpiszą nową, zmniejszającą pensję z tym samym pracodawcą, to nie będzie to traktowane jako utrata dochodu. Nie będzie też można zlikwidować działalności gospodarczej i założyć jej na nowo przed upływem trzech miesięcy. Z kolei dla osób prowadzących działalność gospodarczą i płacących zryczałtowany podatek zmieniają się zasady ustalania dochodu. Będzie on ustalany przez ministerstwo i ogłaszany publicznie.

 Przy ustalaniu prawa do otrzymywania pieniędzy na pierwsze lub jedyne dziecko pod uwagę będą brane dochody za rok 2016.

W Rudzie Śląskiej realizacją programu „Rodzina 500+” zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Odpowiednie druki o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” dostępne są w siedzibach pracowników socjalnych w godzinach pracy sekcji, w MOPS przy ul. Markowej 20 (pok. nr 5), na stronie internetowej Ośrodka www.mops.rsl.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl.

Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, siedzibach Sekcji Pracowników Socjalnych oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców rudzkiego magistratu. - W siedzibie głównej MOPS wnioski mogą składać osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko. Pozostałych zachęcamy do składania wniosków w sekcjach pracowników socjalnych oraz Urzędzie Miasta – mówi Krystian Morys. – Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie procedur związanych z nowym okresem programu – dodaje dyrektor. Obok MOPS i Urzędu Miasta, wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również za pośrednictwem poczty oraz przez Internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl. Instrukcja znajduje się na stronie: http://www.mops.rsl.pl/poradnik/index.php.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, składa jedynie wniosek. Natomiast, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, do wniosku dołącza dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji dochodowej i rodzinnej wskazane we wniosku.

W Rudzie Śląskiej z programu „500+” korzysta 8335 rodzin. W tym 4108 rodzin na pierwsze dziecko, a 4227 na drugie i kolejne dziecko. Dodatki wychowawcze otrzymują również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego. W sumie z programu „Rodzina 500+” korzysta  w mieście ok. 12 tys. dzieci.

Miejsca składania wniosków:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

ul. Markowej 20 – Nowy Bytom

 

Godziny otwarcia: od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku

Poniedziałek

8:00 – 16:30

Wtorek

8:00 – 15:00

Środa

8:00 – 15:00

Czwartek

8:00 – 15:00

piątek

8:00 – 13:30

 

Sekcje Pracowników Socjalnych

W SPS wnioski mogą składać osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tylko i wyłącznie na drugie i kolejne dziecko.

 

Godziny otwarcia w sierpniu:  poniedziałek – piątek – 8:00 – 15:00

Godula, Orzegów

ul. Przedszkolna 6

Ruda

ul. Wolności 14

Kochłowice

ul. Tunkla 1

Bykowina

ul. Kowalskiego 1a

Halemba

ul. Solidarności 7

Bielszowice

ul. Bielszowicka 114a

Wirek

ul. Jankowskiego 8

 

Urząd Miasta Ruda Śląska

Biuro Obsługi Mieszkańców

pl. Jana Pawła II 6

W UM wniosek mogą złożyć osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń tylko i wyłącznie na drugie i kolejne dziecko.

Godziny otwarcia:

poniedziałek

8:00 – 16:00

wtorek

8:00 – 16:00

środa

8:00 – 16:00

czwartek

8:00 – 18:00

piątek

8:00 – 14:00

 


Komentarze